Nawigacja

Aktualności

Pokaz filmu „Rozstrzelać Polaków” – Warszawa, 17 kwietnia 2019

17 kwietnia 2019 roku, w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Powróćmy do korzeni”, w ramach którego zaprezentowano film „Rozstrzelać Polaków” w reżyserii Tomasza Sommera i Mirosława Majerana. Spotkanie poprowadził dr Jędrzej Lipski.

Film przedstawia jedną z ostatnich i – być może – najbardziej krwawą z białych plam na kartach polskiej historii najnowszej – „operację polską” NKWD z lat 1937–1938. Wykorzystano w nim niepublikowane wcześniej materiały archiwalne, a ekipa filmowa odwiedziła miejsca kaźni na Syberii, Ukrainie czy Białorusi.

„Operacja polska” wymierzona była w Polaków zamieszkujących tereny byłego Związku Sowieckiego. Represje objęły co najmniej 139 835 osób, z czego nie mniej niż 111 091 zamordowano strzałem w tył głowy. Polacy byli również ofiarami operacji wymierzonych m.in. w kułaków, Kościół katolicki oraz stalinowskich czystek w partii, wojsku i aparacie bezpieczeństwa. Szacuje się, że w latach 1937–1938 w ZSRS represjonowano co najmniej 200 tys. Polaków.

do góry