Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Prezentacja 7 numeru rocznika naukowego „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” – Warszawa, 6 maja 2019

Zapis transmisji na kanale IPNtv

6 maja 2019, w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie, odbyła się prezentacja 7 numeru rocznika naukowego „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”.

W spotkaniu zorganizowanym przez Oddział IPN w Lublinie udział wzięli:

  • prof. Agnieszka Kolasa-Nowak (Instytut Socjologii UMCS)
  • prof. Janusz Wrona (Instytut Historii UMCS)

Prowadzenie: prof. Marcin Kruszyński (IPN/LAW w Dęblinie, red. naczelny).

Zapis transmisji na kanale IPNtv

Niniejszy numer w zasadniczej części poświęcony jest wybranym zagadnieniom związanym z inteligencją jako warstwą społeczną. To w ramach uformowanego jeszcze w XIX w. etosu tej grupy, znalazły się przeświadczenie o opiniotwórczej roli, swoisty antyegalitaryzm wiążący się z odrzuceniem myśli Tommaso Campanellego czy Gabriela Mably’ego i poczucie misji kontynuacji tradycji państwowej, czerpiącej doświadczenia z czasów Konstytucji 3 maja. Reprezentanci tej właśnie warstwy, jak żadnej innej, stali się podstawową substancją struktury politycznej II Rzeczypospolitej. Równocześnie nigdzie indziej nie dokonano tak poważnej redefinicji pojęcia, jak w tym przypadku uczynili komuniści: w byłej Rosji carskiej po 1917 r. czy w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Awans społeczny i cywilizacyjny obligatoryjnie przypisano wtedy tzw. nowemu inteligentowi o pochodzeniu robotniczym i chłopskim, służącemu ludowi i wiernemu ludowym korzeniom. Komunistyczny woluntaryzm zakładał bowiem możliwość sprostania każdemu intelektualnemu zadaniu, bez względu na kwalifikacje merytoryczne, z rekompensującymi wszystko instynktem i świadomością klasową. Te mechanizmy/przeobrażenia/deformacje są bardzo interesujące poznawczo i dlatego stały się kanwą pierwszego numeru tematycznego naszego periodyku.

Czasopismo „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”, wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, poświęcone jest szeroko rozumianym zagadnieniom funkcjonowania partii komunistycznej w Polsce oraz Związku Sowieckim i krajach tzw. bloku wschodniego.

do góry