Nawigacja

Komunizm: system – ludzie – dokumentacja

nr 7 (2018)

SPIS TREŚCI

 • Od Redakcji

I. Studia

 • Janusz Żarnowski
  Inteligencja jako warstwa społeczna w Polsce (od 1918 r. do współczesności) 
  The intelligentsia as a social stratum in Poland (from 1918 to the present day)
 • Konrad Zieliński
  Oblicza inteligencji żydowskiej w Polsce w XIX i XX wieku (do 1939 r.)
  The Jewish intelligentsia in the 19–20th century Poland (until 1939)
 • Jędrzej Chumiński
  „Nowa inteligencja” w polskich zakładach przemysłowych – analiza społecznodemograficzna (1945–1956)
  “New intelligentsia” in Polish industrial plants. A socio-demographic analysis (1945–1956)
 • Hubert Wilk
  Kontynuacja czy nowy start? Inteligencja techniczna w powojennym przemyśle motoryzacyjnym (1945–1970)
  The continuation or a new start? Technical intelligence in the post-war automotive industry (1945–1970)
 • Janusz Wrona
  Stronnictwo Demokratyczne jako przystań inteligencji
  The Alliance of Democrats: a haven for the intelligentsia
 • Krzysztof Kosiński
  Ireneusz Gugulski (1935–1989). Nauczyciel (przyczynek do historii inteligencji w PRL) 
  Ireneusz Gugulski (1935–1989) – a teacher. A springboard to a history of the intelligentsia in the Polish People’s Republic

II. Varia

 • Kamil Borecki
  Reakcja obozu narodowego na obchody „czerwonego dnia” 1 sierpnia 1929 roku na podstawie prasy
  The national camp’s press on the “red day” celebrations of August 1, 1929
 • Witold Bagieński
  Wacław Komar – przyczynek do biografii (lata 1909–1945)
  Wacław Komar: a springboard to a biography (from 1909 to 1945)
 • Krzysztof Łagojda
  Polska Partia Robotnicza na ziemi kłodzkiej i jej droga do władzy (1945–1948)
  Polish Workers’ Party on the Kłodzko Land. Personnel and operation in the years 1945–1948
 • Mateusz Szłapka
  Działalność biskupa Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego Józefa Padewskiego w świetle dokumentów zgromadzonych w zasobie Archiwum IPN w latach 1946–1951
  The state security apparatus and bishop Józef Padewski from the Polish National Catholic Church (1945–1951)
 • Patryk Pleskot
  Oskarżyć i potępić. Przebieg rozprawy przeciw Zygmuntowi Augustyńskiemu (i innym) z 1947 r. jako przykład procesu politycznego z okresu początków stalinizmu w Polsce 
  To accuse and to condemn. The course of the 1947 trial of Zygmunt Augustyński (and others) as an example of a political staging
 • Karolina Bittner
  „Poznań został poza nami / My w Rawiczu za kratami”. Codzienność w obozach NKWD i Zakładzie Karnym w Rawiczu w świetle poezji więziennej
  “Poznań left behind / We’re in Rawicz, confined.” Everyday life in the NKVD camps and the Rawicz Prison in prison poetry
 • Tomasz Czarnota
  Personel kancelaryjny Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Lublinie w latach 1944–1956

III. Recenzje

 • Michał Przeperski
  Jerzy Kochanowski, Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957, Kraków 2017, 448 ss. 
 • Marek Białokur
  Nikołaj Iwanow, Komunizm po polsku. Historia komunizacji Polski widziana z Kremla, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017, 464 ss.
 • Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
  Magdalena Grabowska, Zerwana genealogia: działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, 322 ss.  
 • Paweł Sztama
  Krzysztof Lesiakowski, Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945–1947, Łódź 2017, 224 ss. 
 • Grzegorz Wołk
  Głos niepodległości. Wybór publicystyki środowiska czasopisma „Głos” 1977–1989, teksty zebrała i oprac. J. Błażejowska, wstęp R. Terlecki, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2016, 431 ss.

IV. Edycje źródłowe

 • Ewa Rzeczkowska 
  „Przebrała się bowiem pewna miara nieprawości, lekceważenia woli społeczeństwa i amoralności w działaniu niektórych ogniw władzy państwowej, stawiających się ponad wszelkim prawem”...
 • Monika Komaniecka-Łyp 
  Podsłuchy zgodnie z prawem. Przepisy o wykorzystywaniu środków technicznych w pracy operacyjnej jako akty wykonawcze do Ustawy z 14 lipca 1983 r. o Urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych
 • Adam Zítek
  Raporty o Polsce. Z materiałów Wydziału Ewidencyjnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji 

V. Sprawozdania z konferencji

 • Wirginia Węglińska
  Sprawozdanie z konferencji naukowej „Dąbrowszczacy w trzech odsłonach: wojna domowa, II wojna światowa, PRL”, Gdańsk, 26–28 czerwca 2018 r.

►​Prezentacja 7 numeru rocznika w  Warszawie – 6 maja 2019. Zapis transmisji na kanale IPNtv

do góry