Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Raport Sprawa ojca Konrada Hejmo. Działania Służby Bezpieczeństwa przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1975 – 1988.

Opracowanie zostało przygotowane przez historyków dr. Andrzeja Grajewskiego, dr. hab. Pawła Machcewicza i dr. hab. Jana Żaryna w ramach realizacji programu badawczo-edukacyjnego Biura Edukacji Publicznej IPN pt. Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem i wolnością wyznania.

Errata

Dnia 28 czerwca 2003 r. autorzy raportu wprowadzili następujące poprawki do tekstu podstawowego:

[s. 19, ostatni akapit; zmiana polega na poprawkach stylistycznych, skróceniu zdania, o tę część w której znalazł się błąd:]
"Z kolei, w numerze czerwcowym z 1977 r. o. Hejmo zamieścił – jak sam twierdził - artykuł redakcyjny odcinający się od poczynań niektórych braci dominikanów. (W domyśle, mogło chodzić konkretnie o o. Aleksandra Hauke-Ligowskiego, który brał udział w majowej głodówce w kościele św. Marcina w Warszawie)".

[s. 61 - w środku strony. Zmiana dotyczy skreślenia nazwiska rzekomej autorki raportu w sprawie nauczycieli represjonowanych, mec. Gałachowej i konsekwentnym wprowadzeniu właściwego nazwiska, czyli prof. Anny Sucheni-Grabowskiej, wraz z dodatkowymi informacjami :]
"Spośród informacji i materiałów przekazanych przez źródło 14844 na uwagę zasługuje kserokopia opracowania pt. „Relacja o sytuacji nauczycieli polskich w latach 1982-1984” opracowana przez prof. Annę Sucheni-Grabowską (a nie przez mec. Walentynę Markowską-Gałachową - jak twierdził autor notatki z 21 V 1984 r. powstałej na podstawie doniesień „Hejnała”). Tekst ten powstał w czasie pobytu Pani Profesor w Rzymie i został przekazany papieżowi Janowi Pawłowi II. „Był następnie przedmiotem mej rozmowy na ten temat z Ojcem Świętym dnia 14 marca 1984 r.” - pisze prof. A. Sucheni-Grabowska. Jeden egzemplarz został zdeponowany w PISE (Papieski Instytut Studiów Kościelnych) w Rzymie, skąd zapewne trafił do ks. Lewandowskiego, kierownika Biura Prasowego EP w Rzymie i bezpośredniego zwierzchnika o. Konrada. Kolejna kserokopia miała trafić także do sekcji polskiej RWE."

[oraz niżej:]
konsekwentnie, zamiast mec. Gałachowa: "W dokumencie autorka wymieniła m.in."

Dokument w formacie PDF (470 KB)

Pliki do pobrania

do góry