Nawigacja

1wrzesnia39.pl

przejdź do portalu

Aktualności

Świadkowie Historii – laureaci honorowego tytułu Instytutu Pamięci Narodowej – Białystok, 12 grudnia 2018

 • Jan Baster - zastępca prezesa IPN odczytał list dr. Jarosława Szarka Jan Baster - zastępca prezesa IPN odczytał list dr. Jarosława Szarka
 • Uczestnicy uroczystości Uczestnicy uroczystości
 • Wiceprezes IPN gratuluje Kazimierzowi Waszczukowi Wiceprezes IPN gratuluje Kazimierzowi Waszczukowi
 • Świadkowie Historii – Laureaci honorowych tytułów Instytutu Pamięci Narodowej Świadkowie Historii – Laureaci honorowych tytułów Instytutu Pamięci Narodowej
 • W imieniu Laureatów głos zabrał Kazimierz Jędrzej Wosiek W imieniu Laureatów głos zabrał Kazimierz Jędrzej Wosiek
 • Uczestnicy uroczystości Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości Uczestnicy uroczystości
 • Odznaczony kpt. Jan Krassowski Odznaczony kpt. Jan Krassowski
 • Odznaczony Kazimierz Waszczuk Odznaczony Kazimierz Waszczuk
 • Uczestnicy uroczystości Uczestnicy uroczystości
 • Uroczystość uświetnił występ Gabrieli Białej Uroczystość uświetnił występ Gabrieli Białej
 • Odznaczony Kazimierz Waszczuk udziela wywiadu Odznaczony Kazimierz Waszczuk udziela wywiadu
 • Uroczystą galę poprowadził dr Łukasz Lubicz-Łapiński Uroczystą galę poprowadził dr Łukasz Lubicz-Łapiński
 • Uczestnicy uroczystości Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości Uczestnicy uroczystości
 • Gabriela Biała Gabriela Biała
 • Laureaci honorowego tytułu Instytutu Pamięci Narodowej Laureaci honorowego tytułu Instytutu Pamięci Narodowej

Czworo zasłużonych dla upamiętniania historii narodu polskiego – Janina Mirosława Aleksandrowicz, Kazimierz Jędrzej Wosiek, Kazimierz Waszczuk i Jan Krassowski – otrzymało nagrody honorowe Instytutu Pamięci Narodowej Świadek Historii.  Uroczystość odbyła się w południe 12 grudnia 2018 roku w Białymstoku, w siedzibie białostockiego oddziału IPN.

W uroczystości wziął udział Jan Baster – zastępca prezesa IPN, który odczytał list prezesa Jarosława Szarka, skierowany do uczestników wydarzenia. W liście dr Jarosław Szarek podziękował lauretom za heroizm i odwagę, którą wykazywali się wówczas, kiedy wymagał tego interes narodu i Rzeczypospolitej.

W tegorocznej edycji laureatami nagrody zostali: 

Janina Mirosława Aleksandrowicz – ur. 12.03.1933 r. w Miorach w powiecie brasławskim w województwie wileńskim. Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie w latach 1999-2013. Zaangażowana w upamiętnianie Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Współuczestniczyła w budowie Pomnika Katyńskiego oraz była inicjatorką powstania Placu Ofiar Katyńskich Olsztynie. Promowała program edukacyjny: „Katyń… ocalić od zapomnienia”, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia. Uczestniczyła w uroczystościach organizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego związanych z sadzeniem Dębów Pamięci. Dzięki jej współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie powstała na terenie kampusu  Aleja Ofiar Katyńskich, gdzie posadzono 26 Dębów Pamięci. Jest współautorką książek ,,Pamięci Bliskich” tom I oraz II, gdzie przedstawione są sylwetki Ofiar Zbrodni Katyńskiej członków rodzin z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Współorganizatorka uroczystości upamiętniających rocznice patriotyczne. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 31 marca 2005 roku za wybitne zasługi odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za szczególne zasługi dla Olsztyna oraz zaangażowanie w działalność społeczną otrzymała Statuetkę Świętego Jakuba. Została również odznaczona Honorową Odznaką za zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kazimierz Jędrzej Wosiek – ur. 19.02.1954 r. w Elblągu. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Wydz. Humanistycznnego (1981). W latach 1980-1981 członek NZS. Od IX 1980 w „Solidarności”, 13-14 XII 1981 uczestnik strajku w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Olsztynie; 1982-1988 członek TZR Warmińsko-Mazurskiego; od 1982 pierwszy drukarz podziemnego pisma „Rezonans”, drukarz i wydawca podziemnego pisma „Solidarność Olsztyńska”, także olsztyńskiej edycji „Solidarności Walczącej”, kolporter m.in. „Rezonansu”, „Woli”, „Solidarności Walczącej”; kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 1982-1989 pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie. W latach 1982-1989 rozpracowywany przez Wydz. V/III KW MO/WUSW w Olsztynie w ramach KE/SOR krypt. Delegat; 1983-1989 przez Wydz. V/III WUSW w Olsztynie w ramach KE krypt. Rawa. 1989-1998 rzecznik prasowy, specjalista ds. informacji ZR Warmińsko-Mazurskiego, 1994-1998 członek KZ pracowników Regionu. Od 1998 dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, w 2002 inicjator Miejskiego Programu na rzecz Społeczności Romskiej. 1995-2003 członek Kapituły Znaku Solidarności Jeden Drugiemu Brzemiona Noście. Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Jan Krassowski – ur. 21.08.1927 r. w Jabłoń-Piotrowicach. Prezes Związku Żołnierzy AK Warszawa-Mazowsze Koło w Łapach. Był naocznym świadkiem i uczestnikiem konspiracji w czasie II wojny światowej i w późniejszym okresie. Jako nastoletni chłopiec został członkiem AK. Po zakończeniu wojny działał w podziemiu niepodległościowym. Za swoją działalność został odznaczony min. Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obrony Kraju, Medalem Pro Patria, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz Ryngrafem Żołnierzy Wyklętych. Organizator i uczestnik uroczystości upamiętniających obchody wydarzeń rocznicowych.

Kazimierz Waszczuk – ur. 06.01.1948 r. w Sobolewie. W strukturach ,,Solidarności” działa od 1980 r., od 1992 r. przewodniczący Oddziału NSZZ ,,Solidarność” w Wysokiem Mazowieckiem. Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego podjął współpracę z podziemnymi strukturami NSZZ ,,Solidarność” i aktywnie uczestniczył w wydawaniu i kolportowaniu materiałów wydawanych w ramach jej działalności. Dzięki jego zaangażowaniu odkopano i odbudowano pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej znajdujący się na rynku w Wysokiem Mazowieckiem. Pomnik został na polecenie ówczesnych władz zakopany w ziemi, częściowo zniszczony. Od wielu lat aktywnie współpracuje z kombatantami AK okręgu wysokomazowieckiego w pracach mających na celu wyjaśnienie i upamiętnienie miejsc walk toczonych przez żołnierzy ruchu niepodległościowego. Był głównym organizatorem wystawy upamiętniającej 25. rocznicę utworzenia Solidarności zorganizowanej w Domu Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. W 10. rocznicę śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki zainicjował przedsięwzięcie budowy epitafium w kościele NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie.

Relacje w mediach z wydarzenia:

https://bialystok.tvp.pl/40394365/wreczono-nagrody-ipn-swiadek-historii

https://www.tvp.info/40393325/swiadek-historii-wreczono-nagrody-ipn

http://www.lapy.pl/index.php?wiad=4485

do góry