Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma na otwarciu konferencji „Warszawski Dialog na rzecz Demokracji” – Warszawa, 22 listopada 2018

  • Zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma na otwarciu konferencji „Warszawski Dialog na rzecz Demokracji” – Warszawa, 22 listopada 2018
    Zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma na otwarciu konferencji „Warszawski Dialog na rzecz Demokracji” – Warszawa, 22 listopada 2018

W dniach 22–23 listopada 2018 roku w Warszawie trwają obrady siódmej edycji międzynarodowej konferencji „Warszawski Dialog na rzecz Demokracji", organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wydarzenie odbywa się w formie cyklicznych seminariów, mających na celu stałe monitorowanie procesów demokratyzacyjnych na arenie międzynarodowej oraz tworzenie rekomendacji, głównie dla organizacji międzynarodowych zajmujących się wspieraniem przemian demokratycznych.

Corocznie konferencja rozpoczyna się sesją otwarcia wysokiego szczebla z udziałem przedstawicieli międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych oraz działaczy na rzecz praw człowieka, jak również przedstawicieli kierownictwa MSZ. Z ramienia Instytutu Pamięci Narodowej w sesji głos zabrał zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma, który opowiedział o kształtowaniu polityki historycznej z wykorzystaniem Internetu i mediów społecznościowych, skupiając się zarówno na korzyściach, jak i na związanej z tym odpowiedzialności i świadomości czyhających niebezpieczeństw. Przywołał przykłady z doświadczenia Instytutu.

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że coraz bardziej powszechnym zjawiskiem staje się shadow banning, czyli ukryte blokowanie niepopularnych – np. z powodów różnic politycznych – poglądów czy też opinii. Niewiele można zrobić nie tylko z perspektywy pojedynczego obywatela, którego konto zostało zablokowane. Jest to po prostu subiektywna decyzja korporacyjna, od której ciężko się odwołać.

Jako instytucja publiczna IPN wielokrotnie doświadczał i nadal doświadcza konsekwencji prowadzonej przez siebie spójnej i konsekwentnej polityki historycznej. Być może pamiętają Państwo, jak w ub. roku zablokowano na kanale YouTube emisję anglojęzycznego filmu „Niezwyciężeni”, wyprodukowanego na zlecenie IPN, pokazującego historię Polski w latach 1939–1990. Zdecydowana reakcja Instytutu oraz wsparcie Ministerstwa Cyfryzacji pomogło nam dość szybko przywrócić emisję tego materiału. Niemniej jednak ten przykład pokazał, że uwiarygodniona forma zgłoszenia tzw. nadużycia przez jedną osobę wystarczy, by zablokować duży projekt edukacyjny.

Tegoroczne obrady konferencji poświęcone są zagadnieniom związanym z potencjalnymi możliwościami i wyzwaniami wynikającymi z rosnącej roli nowych technologii, zarówno na scenę polityczną, jak i na procesy demokratyzacji i poszanowania praw człowieka. Paneliści „Dialogu” koncentrują swoją uwagę na mediach społecznościowych, szczególnie w kontekście fałszywych wiadomości i rozpowszechniania dezinformacji, oraz wolnych wyborów.

W dniach 22–23 odbędą się cztery debaty panelowe:

  1. Media społecznościowe – potencjał czy zagrożenie?
  2. Nowe instrumenty odpowiedzialności obywatelskiej i publicznej
  3. Wolne wybory we współczesnych czasach
  4. Innowacyjne podejście do kwestii zapobiegania konfliktom

Warsaw Dialogue for Democracy 2018

do góry