Nawigacja

Aktualności

Publikacja pokonferencyjna: Educare necesse est – powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych

  • Educare necesse est — powrót do źródeł
    Educare necesse est — powrót do źródeł

Druga już publikacja poświęcona działalności edukacyjnej realizowanej przez archiwa. Składa się na nią 28 tekstów autorskich zamieszczonych w trzech działach („Zmiany w edukacji historycznej w kontekście reformy strukturalnej i programowej”, „Pogłębienie wiedzy w zakresie przygotowywania projektów wystawienniczych i wydawniczych”, „Metody pracy przydatne w działaniach edukacyjnych realizowanych w archiwach”). Ich autorami są pracownicy archiwów państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej, uczelni wyższych oraz nauczyciele wszystkich typów szkół. Koncentrując się na konkretnych tematycznie źródłach, omówili oni ich wykorzystanie w pracy edukacyjnej archiwów. Wydawnictwo to jest swego rodzaju podręcznikiem dobrych praktyk edukacyjnych, przydatnym nie tylko dla archiwistów, ponieważ omawia to, co archiwa robią w dziedzinie edukacji, a przy okazji wskazuje kierunki, w których warto podążać.

Publikacja jest pokłosiem II Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków „Educare necesse est…”, która obradowała w Warszawie 6–7 czerwca 2017 r. Konferencja została zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Educare necesse est — powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2017, ISBN 978-83-946504-7-6, ss. 296, ilustracje

Publikacja w PDF

 

do góry