Nawigacja

Aktualności

Otwarcie wystawy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, Powstaniu Warszawskim oraz Polakach ratujących Żydów w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne

  • Otwarcie wystaw IPN w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne Otwarcie wystaw IPN w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne
  • Otwarcie wystaw IPN w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne Otwarcie wystaw IPN w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne
  • Otwarcie wystaw IPN w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne Otwarcie wystaw IPN w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne
  • Otwarcie wystaw IPN w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne Otwarcie wystaw IPN w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne
  • Otwarcie wystaw IPN w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne. Na zdj. Jan Baster, wiceprezes IPN Otwarcie wystaw IPN w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne. Na zdj. Jan Baster, wiceprezes IPN
  • Otwarcie wystaw IPN w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne. Na zdj. dr Rafał Leśkiewicz Otwarcie wystaw IPN w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne. Na zdj. dr Rafał Leśkiewicz
  • Otwarcie wystaw IPN w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne Otwarcie wystaw IPN w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne
  • Otwarcie wystaw IPN w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne. Na zdj. Ambasador Michał Kołodziejski Otwarcie wystaw IPN w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne. Na zdj. Ambasador Michał Kołodziejski
  • Przedstawiciele IPN z wizytą w Australii Przedstawiciele IPN z wizytą w Australii
  • Otwarcie wystaw IPN w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne Otwarcie wystaw IPN w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne

8 maja 2018 r. w Parlamencie Stanu Wiktoria w Melbourne odbyło się uroczyste otwarcie wystawy poświęconej rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, Powstaniu Warszawskiemu oraz Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej. W ramach tego przedsięwzięcia IPN udostępnił dwie wystawy: „Żegota” – Rada Pomocy Żydom oraz Samarytanie z Markowej. Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom. Dodatkowo przekazano organizatorom dwujęzyczne, polsko-angielskie katalogi dotyczące obu ekspozycji IPN. Wydarzenie objęli honorowym patronatem prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Australii.

Z inicjatywą przygotowania wystawy, pokazującej tragiczne losy Polski i Polaków podczas II wojny światowej, wystąpili Polacy z Melbourne z Zarządu Komitetu Pilecki Projekt, we współpracy z Federacją Polskich Organizacji w Wiktorii, Kołem byłych żołnierzy AK w Melbourne oraz Ambasadą RP w Canberze. To kolejna inicjatywa Polonii australijskiej mająca na celu upamiętnienie postaci rotmistrza Witolda Pileckiego i przybliżenie Australijczykom istotnych wydarzeń z najnowszej historii Polski.

W otwarciu wystawy udział wzięli przedstawiciele obu Izb Parlamentu Stanu Wiktoria, m.in. Bruce Atkinson i Robin Scott, minister ds. wielokulturowości, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Australii Michał Kołodziejski, konsul generalna RP w Sydney Regina Jurkowska, a także wszyscy konsulowie honorowi RP w Australii.

Na uroczystość otwarcia wystawy przybyła delegacja Instytutu Pamięci Narodowej, na której czele stał Jan Baster, zastępca prezesa IPN. Otwierając wystawę, odczytał list prezesa IPN dr. Jarosława Szarka, skierowany do uczestników wydarzenia. Prezes Instytutu podkreślił w liście wyjątkową postawę rotmistrza Witolda Pileckiego, wskazując na jego bohaterstwo i niezłomną postawę podczas drugiej wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Zwrócił uwagę, że jako bohater narodowy Pilecki powinien stanowić wzór do naśladowania dla młodych pokoleń, nie tylko Polaków.

Niezwykle emocjonalne przemówienie wygłosił Zbigniew Leman, jeden z ostatnich uczestników Powstania Warszawskiego, mieszkających w Australii, aktywnie zaangażowany w organizację przedsięwzięcia.

Prezentacja wystawy w tak  prestiżowym miejscu, jakim jest Parlament Stanowy, pozwala na popularyzację wiedzy o historii Polski wśród parlamentarzystów australijskich, ale także młodego pokolenia, licznie odwiedzającego instytucję.

Wcześniej wystawy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim i Powstaniu Warszawskim były prezentowane m.in. w Jewish Holocaust Centre, żydowskim centrum kultury Kadimah w Melbourne oraz w Atrium na Federation Square.

W niedzielę, 6 maja, przedstawiciele IPN uczestniczyli ponadto w uroczystościach z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wzięli udział we mszy świętej, odprawionej przez ks. Wiesława Słowika SJ, rektora Polskiej Misji Katolickiej w Australii i Nowej Zelandii, a następnie w Akademii przygotowanej przez Federację Organizacji Polskich w Wiktorii. W jej trakcie dr Rafał Leśkiewicz zaprezentował projekt edukacyjny IPN „Ojcowie Niepodległości”, przygotowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tego samego dnia po południu odbyło się spotkanie z Polonią, podczas którego Agnieszka Jędrzak – kierownik Samodzielnej Sekcji Kontaktów Międzynarodowych omówiła bieżące projekty zagraniczne poszczególnych pionów merytorycznych Instytutu Pamięci Narodowej, a dr Rafał Leśkiewicz przybliżył inicjatywy Instytutu związane z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych w działaniach Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.    

do góry