Nawigacja

Aktualności

Międzynarodowa konferencja „Relacje polsko-rumuńskie w świetle dokumentów archiwalnych” – Oradea (Rumunia), 10 maja 2018

 • Międzynarodowa konferencja „Relacje polsko-rumuńskie w świetle dokumentów archiwalnych” – Oradea (Rumunia), 10 maja 2018. Fot. Marcin Majewski (IPN) Międzynarodowa konferencja „Relacje polsko-rumuńskie w świetle dokumentów archiwalnych” – Oradea (Rumunia), 10 maja 2018. Fot. Marcin Majewski (IPN)
 • Międzynarodowa konferencja „Relacje polsko-rumuńskie w świetle dokumentów archiwalnych” – Oradea (Rumunia), 10 maja 2018. Fot. Marcin Majewski (IPN) Międzynarodowa konferencja „Relacje polsko-rumuńskie w świetle dokumentów archiwalnych” – Oradea (Rumunia), 10 maja 2018. Fot. Marcin Majewski (IPN)
 • Międzynarodowa konferencja „Relacje polsko-rumuńskie w świetle dokumentów archiwalnych” – Oradea (Rumunia), 10 maja 2018. Fot. Marcin Majewski (IPN) Międzynarodowa konferencja „Relacje polsko-rumuńskie w świetle dokumentów archiwalnych” – Oradea (Rumunia), 10 maja 2018. Fot. Marcin Majewski (IPN)
 • Międzynarodowa konferencja „Relacje polsko-rumuńskie w świetle dokumentów archiwalnych” – Oradea (Rumunia), 10 maja 2018. Fot. Marcin Majewski (IPN) Międzynarodowa konferencja „Relacje polsko-rumuńskie w świetle dokumentów archiwalnych” – Oradea (Rumunia), 10 maja 2018. Fot. Marcin Majewski (IPN)
 • Międzynarodowa konferencja „Relacje polsko-rumuńskie w świetle dokumentów archiwalnych” – Oradea (Rumunia), 10 maja 2018. Fot. Marcin Majewski (IPN) Międzynarodowa konferencja „Relacje polsko-rumuńskie w świetle dokumentów archiwalnych” – Oradea (Rumunia), 10 maja 2018. Fot. Marcin Majewski (IPN)
 • Międzynarodowa konferencja „Relacje polsko-rumuńskie w świetle dokumentów archiwalnych” – Oradea (Rumunia), 10 maja 2018. Fot. Marcin Majewski (IPN) Międzynarodowa konferencja „Relacje polsko-rumuńskie w świetle dokumentów archiwalnych” – Oradea (Rumunia), 10 maja 2018. Fot. Marcin Majewski (IPN)

10 maja w Oradei odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Relacje polsko-rumuńskie w świetle dokumentów archiwalnych”, zorganizowana przez Narodowe Archiwa Rumunii, Uniwerstytet w Oradei oraz Instytut Pamięci Narodowej, z udziałem badaczy z Polski i Rumunii. Językami konferencji były polski, rumuński i angielski.

11 maja spotkała się polsko-rumuńska grupa robocza. Podczas spotkania strona rumuńska omówiła dokumenty dotyczące mniejszości polskiej w latach 1918–1980. Odbyły się także rozmowy poświęcone pracom nad następnym tomem z serii „Dokumenty z Narodowych Archiwów Rumunii” pod roboczym tytułem Uchodźcy Polscy w Rumunii 1939–1945.  Ponadto ustalono priorytety i wyznaczono kierunki dalszej polsko-rumuńskiej współpracy archiwalno-historycznej, w tym dot. przygotowania tomu z materiałami pokonferencyjnymi.

PROGRAM

9:00 – Otwarcie konferencji

 • dr Ioan Drăgan, dyrektor, Narodowe Archiwa Rumunii
 • dr Ioan Horga, dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet w Oradei
 • Marzena Kruk, dyrektor AIPN

9:30–13:00  Sesja I, moderator – dr Alina Pavelescu (zastępca dyrektora NAR)

 • Marzena Kruk, AIPN, Dokumenty dotyczące Rumunii i Rumunów w AIPN
 • Cristian Aniţa, NAR, Arhiva preluată de la Liov
 • dr Jerzy Bednarek, BBH/OAIPN w Łodzi, Kryptonim „Wrota”. Przegląd archiwaliów dotyczących inwigilacji Ambasady Socjalistycznej Republiki Rumunii przez polską Służbę Bezpieczeństwa
 • dr Sebastian Pilarski, OBBH IPN w Łodzi, Wydarzenia grudnia 1989 r. w Rumunii w ocenie polskiej opinii publicznej

10:45–11:00 przerwa kawowa

 • Mircea Stănescu, NAR, Polonia comunistă reflectată în documentele aflate în păstrarea ANR
 • Margarita Chilińska, AIPN, Documenty wywiadu cywilnego PRL dotyczące Rumunii w zasobie IPN. Lata 1965–1990
 • prof. Gabriel Moisa, Universytet w Oradei,  Realităţi poloneze reflectate în presa bihoreană a anilor '80 ai secolului trecut

12:00–13:00  dyskusja

13:00–14:30 przerwa kawowa

14:30–18:00  Sesja II, moderator – dr Marcin Majewski (AIPN)

 • dr Mirela Marcut, Uniwersytet w Oradei, Provocări si oportunităţi in utilizarea arhivelor digitale
 • dr Mihai Georgiţă, NAR – Okręg Bihor, Ecouri ale revoluţíei polone din 1830-1831 în Bihor
 • Gabriel C. Bârtaş, MSZ Rumunii,  Józef Beck w Rumunii (1939–1944)
 • dr Florin Sfrengeu, Uniwersytet w Oradei, Migrația ungurilor în centrul Europei în lumina cercetărilor din sudul Poloniei

15:45 – 16:00 przerwa kawowa

 • prof. Laura Ardelean, Uniwersytet w Oradei, Dialoguri istoriografice romano-poloneze pe relatia Oradea-Rzeszow
 • Mihai-Zoltan Nagy, NAR – Okręg Bihor, Atitudinea cardinalului Stefan Wyszyński și a episcopului Márton Áron față de regimurile comuniste: asemănâri și diferențe
 • dr Florina Ciure, Muzeum „Tarii Crisurilor” Oradea, Ştefan Bathory intre Italia-Transilvania si Polonia

Dyskusja
Podsumowanie
Zamknięcie konferencji

do góry