Nawigacja

Aktualności

Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, Dom arcybiskupów warszawskich, 5 grudnia 2017

W siedzibie arcybiskupów warszawskich przy ul. Miodowej odbyła się uroczysta prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego

 • Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #2 Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #2
 • Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #1 Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #1
 • Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #3 Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #3
 • Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #4 Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #4
 • Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #5 Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #5
 • Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #6 Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #6
 • Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #7 Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #7
 • Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #9 Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #9
 • Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #11 Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #11
 • Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #10 Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #10
 • Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #12 Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #12
 • Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #13 Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #13
 • Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #14 Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #14
 • Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #15 Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 5 grudnia 2017 #15

Publikacja została wydana przez Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Archidiecezję Warszawską i Archidiecezję Gnieźnieńską. Monumentalna edycja źródłowa obejmująca notatki Prymasa Tysiąclecia z lat 1948–1981, która składać się będzie z dwudziestu siedmiu tomów, powstała z inicjatywy Archidiecezji Warszawskiej i Archidiecezji Gnieźnieńskiej – dysponentów spuścizny kardynała Wyszyńskiego. Publikacja ukazała się w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”, koordynowanego przez dr. Rafała Łatkę z Biura Badań Historycznych IPN. Dwa pierwsze tomy obejmują zapiski Prymasa z lat 1948–1953, czyli okresu, gdy komunistyczne władze dążyły do całkowitej marginalizacji społecznej Kościoła, opracowane zostały przez wybitnych znawców historii najnowszej Polski: dr. hab. Pawła Skibińskiego i dr Ewę Czaczkowską.

Słowo wstępne wygłosił ks. bp Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. List od prezesa IPN dr. Jarosława Szarka odczytał wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma. Obrady zamknęło przemówienie kardynała Kazimierza Nycza arcybiskupa metropolity warszawskiego.

W dyskusji naukowej udział wzięli:

bp. prof. Jan Kopiec – przewodniczący Rady Programowej wydania „Pro memoria”
dr Ewa Czaczkowska (UKSW, Muzeum JPIIiPW) redaktor naukowy II tomu
prof. Antoni Dudek (UKSW) członek Rady Programowej wydania „Pro memoria”
dr Rafał Łatka (IPN) Koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”
dr hab. Paweł Skibiński (UW) redaktor naukowy I tomu
prof. Jan Żaryn (Senat RP, UKSW) członek Rady Programowej wydania „Pro memoria”

Kolejna prezentacja dwóch pierwszych tomów „Pro memoria” – 12 grudnia 2017 w stołecznym Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”.

do góry