Nawigacja

Aktualności

Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, Przystanek Historia IPN, 12 grudnia 2017

  • Od lewej: dr Rafał Łatka, dr Ewa Czaczkowska, dr hab. Paweł Skibiński, prof. Jan Żaryn. Fot. Piotr Życieński (IPN) Od lewej: dr Rafał Łatka, dr Ewa Czaczkowska, dr hab. Paweł Skibiński, prof. Jan Żaryn. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • List od prezesa IPN dr. Jarosława Szarka odczytał dr hab. Mirosław Szumiło. Fot. Piotr Życieński (IPN) List od prezesa IPN dr. Jarosława Szarka odczytał dr hab. Mirosław Szumiło. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 12 grudnia 2017. Fot. Piotr Życieński (IPN) Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 12 grudnia 2017. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 12 grudnia 2017. Fot. Piotr Życieński (IPN) Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 12 grudnia 2017. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 12 grudnia 2017. Fot. Piotr Życieński (IPN) Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 12 grudnia 2017. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 12 grudnia 2017. Fot. Piotr Życieński (IPN) Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 12 grudnia 2017. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Prof. Jan Żaryn. Prezentacja zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 12 grudnia 2017. Fot. Piotr Życieński (IPN) Prof. Jan Żaryn. Prezentacja zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 12 grudnia 2017. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Dr Ewa Czaczkowska i dr Rafał Łatka. Prezentacja zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 12 grudnia 2017. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dr Ewa Czaczkowska i dr Rafał Łatka. Prezentacja zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 12 grudnia 2017. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 12 grudnia 2017. Fot. Piotr Życieński (IPN) Prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 12 grudnia 2017. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Dr Ewa Czaczkowska. Prezentacja zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 12 grudnia 2017. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dr Ewa Czaczkowska. Prezentacja zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego – Warszawa, 12 grudnia 2017. Fot. Piotr Życieński (IPN)

12 grudnia 2017 r., o godz. 17:30, w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” (ul. Marszałkowska 21/25) odbyła się uroczysta prezentacja dwóch pierwszych tomów zapisków „Pro memoria” prymasa Stefana Wyszyńskiego, wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Archidiecezję Warszawską i Archidiecezję Gnieźnieńską. Monumentalna edycja źródłowa obejmująca notatki Prymasa Tysiąclecia z lat 1948–1981, która składać się będzie z dwudziestu siedmiu tomów, powstała z inicjatywy Archidiecezji Warszawskiej i Archidiecezji Gnieźnieńskiej, dysponentów spuścizny kardynała Wyszyńskiego. Publikacja ukazuje się w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”, koordynowanego przez dr. Rafała Łatkę z Biura Badań Historycznych IPN

Dwa pierwsze tomy obejmują zapiski Prymasa z lat 1948–1953, czyli okresu, gdy komunistyczne władze dążyły do całkowitej marginalizacji społecznej Kościoła. Opracowane zostały przez wybitnych znawców historii najnowszej Polski: dr hab. Pawła Skibińskiego i dr Ewę Czaczkowską.

Podczas prezentacji list od prezesa IPN dr. Jarosława Szarka odczytał dr hab. Mirosław Szumiło, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN.

W dyskusji udział wzięli:

prof. Jan Żaryn (Senat RP, UKSW) członek Rady Programowej wydania „Pro memoria”
dr hab. Paweł Skibiński (UW) redaktor naukowy I tomu
dr Ewa Czaczkowska (UKSW, Muzeum JPIIiPW) redaktor naukowy II tomu
dr Rafał Łatka (IPN) Koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”

do góry