Nawigacja

Aktualności

Obchody 37. rocznicy strajków w 1980 roku i powstania NSZZ „Solidarność” w Oddziale IPN w Gdańsku – 31 sierpnia 2017

31 sierpnia obchodziliśmy 37. rocznicę strajków w 1980 roku, powstania NSZZ „Solidarność”.

Uznaje się za celowe powołanie nowych samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej.
Protokół Porozumień Sierpniowych

37. rocznica obchodów Sierpnia '80 rozpoczęła się w Sali Akwen w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Na uroczystym posiedzeniu Zarządu zgromadziło się liczne grono znamienitych gości: byli sygnatariusze Porozumień Sierpniowych (Jerzy Kmiecik, Andrzej Kołodziej, Stefan Lewandowski, Tadeusz Fiszbach), marszałek Senatu Stefan Karczewski, senator Antoni Szymański, posłanka i wieloletnia zasłużona działaczka „S” Ewa Tomaszewska, członkowie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej w 1980 r. Joanna Duda-GwiazdaAndrzej Gwiazda i Andrzej Kołodziej, była działaczka Solidarności Walczącej, obecna posłanka koła Wolni i Solidarni Małgorzata Zwiercan, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon i rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla oraz marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Następnie 36 szczególnie uzdolnionym uczniom wręczone zostały stypendia z Funduszu Stypendialnego NSZZ „S” (w ciągu piętnastu lat pomoc finansową otrzymało 608 uczniów pomorskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Przemówienie do stypendystów wygłosił Andrzej Kołodziej, a wśród wręczających wyróżnienia był Andrzej Gwiazda.

Po południu odbyła się w bazylice św. Brygidy uroczysta msza świeta, koncelebrowana przez metropolitę gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia. W kazaniu metropolity nie brakowało odniesień do historii. Polska ma być świadomą swej godności, swej dziejowej drogi. Nie wyczekującą pokornie w przedpokojach wielkich mocarstw. Nie kłaniającą się okolicznościom. Niepodległa!  – powiedział duszpasterz. Po mszy świętej kilka tysięcy zgromadzonych ludzi przemaszerowało pod bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów. Zanim to nastąpiło, odczytany został list przewodniczącego Związku Piotra Dudy. W imieniu Oddziału IPN w Gdańsku wieniec złożyli dyrektor, prof. Mirosław Golon i Arkadiusz Kazański, historyk zasłużony w opisywaniu dziejów gdańskiej „Solidarności”.

Osobno, dzień wcześniej, odbyły się uroczystości w Gdyni. W siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. w trakcie okolicznościowej gali wręczone zostały odznaczenia „Bohaterom Sierpnia '80 – Gdynia”. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował na niej Artur Chomicz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej.

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

GDAŃSK
Plac Solidarności
20 sierpnia – 7 września 2017

(wtęp wolny)

Prezentacja wystawy IPN poświęconej Annie Walentynowicz: Anna Walentynowicz. Legenda „Solidarności”. Jej autorem jest Arkadiusz Kazański, historyk z pionu edukacyjnego IPN w Gdańsku. Wystawa dostępna będzie w polskiej i angielskiej wersji językowej. Więcej informacji o wystawie na stronie internetowej IPN.


Na uroczystość zaprosili:

Główne uroczystości Związku odbyły się w Lubinie, gdzie podczas protestów przeciw stanowi wojennemu w dniu 31 sierpnia 1982 roku zostały śmiertelnie postrzelone trzy osoby: Michał Adamowicz (28 lat), Mieczysław Poźniak (26 lat), Andrzej Trajkowski (32 lata).

do góry