Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Publikacja pokonferencyjna: Educare necesse est – ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych

  • Educare necesse est
    Educare necesse est

Publikacja zawiera teksty wygłoszone podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Archiwistów i Historyków „Educare necesse est”, której współorganizatorem, obok Archiwum Państwowego w Warszawie, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, było Archiwum Instytut Pamięci Narodowej. Teksty powstały w oparciu o praktyczne doświadczenia ich autorów, dotyczące działalności edukacyjnej realizowanej przez archiwa. Publikacja omawia zarówno prowadzoną przez archiwa działalność edukacyjną, jak i wskazuje możliwe kierunki dalszego rozwoju. Opracowanie może stanowić przykład dobrych praktyk edukacyjnych przydatnych nie tylko dla archiwistów.

Educare necesse est — ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2017, ISBN 978-83-946504-9-0, ss. 316 + 24 nlb., 30 ilustracji

Dla zainteresowanych publikacja do pobrania:
https://www.warszawa.ap.gov.pl/container/publikacje/EDUCARE-TEKST.pdf
https://www.warszawa.ap.gov.pl/container/publikacje/EDUCARE-ILUSTRACJE.pdf

do góry