Nawigacja

Aktualności

Konferencja prasowa prezesa IPN na temat opracowywania tzw. zbioru zastrzeżonego – Warszawa, 14 czerwca 2017

  • Konferencja prasowa Prezesa IPN. Od lewej: Andrzej Arseniuk – rzecznik prasowy IPN, Marzena Kruk – dyrektor Archiwum IPN, dr Jarosław Szarek – prezes IPN, dr hab. Sławomir Cenckiewicz – wiceprzewodniczący Kolegium IPN Konferencja prasowa Prezesa IPN. Od lewej: Andrzej Arseniuk – rzecznik prasowy IPN, Marzena Kruk – dyrektor Archiwum IPN, dr Jarosław Szarek – prezes IPN, dr hab. Sławomir Cenckiewicz – wiceprzewodniczący Kolegium IPN
  • Konferencja prasowa Prezesa IPN na temat opracowywaniu tzw. zbioru zastrzeżonego Konferencja prasowa Prezesa IPN na temat opracowywaniu tzw. zbioru zastrzeżonego
  • Konferencja prasowa Prezesa IPN na temat opracowywaniu tzw. zbioru zastrzeżonego Konferencja prasowa Prezesa IPN na temat opracowywaniu tzw. zbioru zastrzeżonego
  • Konferencja prasowa Prezesa IPN na temat opracowywaniu tzw. zbioru zastrzeżonego Konferencja prasowa Prezesa IPN na temat opracowywaniu tzw. zbioru zastrzeżonego
  • Konferencja prasowa Prezesa IPN na temat opracowywaniu tzw. zbioru zastrzeżonego Konferencja prasowa Prezesa IPN na temat opracowywaniu tzw. zbioru zastrzeżonego

Instytut Pamięci Narodowej nie będzie miał możliwości zakończenia faktycznego procesu likwidacji tzw. zbioru zastrzeżonego w terminie do 16 czerwca br., jak przewiduje art. 19 ustawy o IPN. Poinformowano o tym na konferencji prasowej w siedzibie Archiwum IPN, z udziałem prezesa Instytutu dr. Jarosława Szarka.

Opóźnienia wynikają z niedotrzymania terminu dokonania przeglądu i skierowania wniosków o nadanie klauzuli tajności w terminie do 31 marca br. przez służby specjalne. Okres składania wniosków został później przedłużony do 20 maja – pomimo tego w tym terminie swoje rekomendacje w sprawie zbioru zastrzeżonego przesłała do IPN jedynie Straż Graniczna. W ciągu ostatniego tygodnia do Instytutu wpłynęło natomiast 69 wniosków Agencji Wywiadu (co stanowi 2,7 proc. stanu zbioru AW na dzień 16 czerwca) oraz 9 wniosków Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ok. 14 proc. stanu zbioru ABW na dzień 16 czerwca).

– Zgodnie z ustawą 16 czerwca powinni państwo otrzymać informację, ile dokumentów z tzw. zbioru zastrzeżonego uzyskało klauzulę tajności, którą nadaje Instytut Pamięci Narodowej. Niestety tej informacji dzisiaj nie możemy podać. Wynika to z tego, iż dopiero w ubiegłym tygodniu Agencja Wywiadu, a w tym tygodniu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazała nam swoje wnioski, którym dokumentom proponują nadać klauzulę tajności. W sumie to jest ponad 1500 sygnatur. Nie jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie, może kilkudziesięciu godzin, zapoznać się z tymi dokumentami – oznajmił na spotkaniu z dziennikarzami prezes IPN.

Zastrzegł, że Instytut „zrobił wszystko, żeby taka sytuacja nie miała miejsca”. Przypomniał też, iż na mocy ustawy to prezes IPN jest instancją, która ostatecznie decyduje o nadaniu klauzuli tajności wybranym dokumentom.

Dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk przedstawiła dotychczasowe wyniki współpracy ze służbami w zakresie przeglądu materiałów ze zbioru zastrzeżonego. W okresie od 16 czerwca 2016 roku do 13 czerwca 2017 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Straż Graniczna oraz Ministerstwo Obrony Narodowej skierowały do prezesa IPN 332 pisma dotyczące nienadawania klauzuli tajności w stosunku do 21053 jednostek archiwalnych. Wojskowe służby specjalne (Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego) nie przesłały dotychczas żadnych wniosków w tej sprawie. Ogółem do chwili obecnej brakuje stanowiska służb w odniesieniu do 2363 jednostek archiwalnych podlegających przeglądowi.

Niektóre z przesłanych wniosków oraz ich uzasadnienia budzą poważne zastrzeżenia prezesa IPN i powołanej przez niego komisji, mającej poddać weryfikacji propozycje przedstawione przez przedstawicieli służb specjalnych.

Wśród dotychczas odtajnionych dokumentów znalazły się akta rezydentur m.in. w Ottawie, Londynie, Paryżu, Tokio, dokumentacja Pionu „N” Departamentu I MSW, w tym teczki personalne pracowników kadrowych „N”, teczki rozpracowania obiektowego dotyczące m.in. działalności CIA, a także akta operacyjne dotyczące m.in. Normana Daviesa.

Komunikat Archiwum IPN dotyczący tzw. zbioru zastrzeżonego

Fot. Marcin Jurkiewicz (IPN)

do góry