Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Archiwum IPN dotyczący tzw. zbioru zastrzeżonego

Barbara Niedzielko
Data publikacji 14.06.2017

Zgodnie z art. 19 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej 16 czerwca br. mija termin wyznaczony szefom AW, ABW, SWW i SKW  na dokonanie przeglądu dokumentów z byłego tajnego, wyodrębnionego zbioru zastrzeżonego oraz skierowanie do prezesa IPN wniosków o nadanie klauzuli.

Z uwagi na fakt, iż AW, ABW, SWW, i SKW nie dotrzymała ustalonego terminu dokonania przeglądu i skierowania wniosków o nadanie klauzuli w terminie do 31 marca br., Instytut Pamięci Narodowej nie będzie miał możliwości zakończenia faktycznego procesu likwidacji zbioru w terminie do 16 czerwca br. Zgodnie z ustawą to Prezes IPN decyduje o nadaniu klauzuli.

Od 16 czerwca 2016 r. do 13 czerwca 2017 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Straż Graniczna oraz Minister Obrony Narodowej skierowali do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 332 pisma dotyczące nienadawania klauzuli tajności w stosunku do 21053 jednostek archiwalnych (ABW – 7474 j.a.; AW – 6246 j.a.; SG – 6013 j.a.; MON – 1320 j.a., w tym SKW – 189 j.a.; SWW – 1131 j.a.).

Ponadto w ciągu ostatniego tygodnia do Prezesa IPN wpłynęło:

– 69 wniosków szefa Agencji Wywiadu (zatwierdzonych przez ministra koordynatora służb specjalnych) dotyczących 173 j.a., co stanowi 2,7 % stanu zbioru AW na dzień 16.06.2016 r.

– 9 wniosków szefa ABW dotyczących 1454 sygnatur co stanowi co stanowi ok. 14% stanu zbioru ABW na dzień 16.06.2016 r.

– SWW i SKW nie skierowały dotychczas żadnych wniosków dotyczących nadania klauzuli materiałom z byłego zbioru zastrzeżonego.

Niektóre z powyższych wniosków oraz ich uzasadnienia budzą poważne zastrzeżenia Prezesa IPN i powołanej przez niego Komisji, mającej poddać weryfikacji propozycje przedstawione przez przedstawicieli służb specjalnych.

Do chwili obecnej brakuje stanowiska służb w odniesieniu do 2363 j.a. podlegających przeglądowi na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (ABW – 1267 j.a., AW – 6 j.a., MON – 857 j.a., w tym SKW – 472 j.a.; SWW – 385 j.a.).

Wśród dotychczas odtajnionych dokumentów znalazły się akta rezydentur m.in. w Ottawie, Londynie, Paryżu, Tokio, dokumentacja Pionu „N” Departamentu I MSW, w tym teczki personalne pracowników kadrowych „N”, m.in. kryptonim „Lakar” dot. Andrzeja Madejczyka, teczki rozpracowania obiektowego, m.in. dot. działalności CIA, akta operacyjne dot. m.in. Normana Daviesa.

do góry