Nawigacja

Aktualności

„Ciekawe przypadki katowickiej lustracji" – Katowice, 8 czerwca 2017

W Przystanku Historia odbyło się spotkanie z okazji dziesięciu lat działalności pionu lustracyjnego IPN

„Ciekawe przypadki katowickiej lustracji” zaprezentowali prok. Andrzej Majcher, naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Katowicach, oraz dr Wacław Dubiański, zastępca naczelnika. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in.: wielcy agenci i mali donosiciele, precedensowe orzeczenia, przedstawiciele ofiar SB w katalogu pokrzywdzonych, informacje o ludziach „na świeczniku” w katalogu osób publicznych. W czasie spotkania naczelnicy zaprezentowali ponadto katalogi internetowe IPN oraz ciekawsze postępowania lustracyjne. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu gości, m.in.: prok. Edyta Karolak – dyrektor Biura Lustracyjnego IPN, Wojciech Chałupka – zastępca dyrektora BL IPN, dr Andrzej Sznajder – dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, prok. Ewa Koj – naczelnik OKŚZpNP w Katowicach oraz Ryszard Mozgol – naczelnik OBEN.

Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach
ul. św. Jana 10, III piętro
8 czerwca 2017, godz. 17.00

Podsumowanie 10 lat działalności pionu lustracyjnego IPN w Katowicach

do góry