Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Jak szkoły ziemi białobrzeskiej, grójeckiej, kozienickiej i przysuskiej dbają o polskich bohaterów – rozstrzygnięcie konkursu o Żołnierzach Wyklętych

W poniedziałek 13 marca odbył się pierwszy finał, dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, w V edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci. Walka o pamięć i cześć”, ogłoszonego przez marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego dla uczniów szkół ziemi białobrzeskiej, grójeckiej, kozienickiej i przysuskiej. W uroczystości wziął udział prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu narodowego marszałek Karczewski powitał zgromadzonych i podziękował gościom za wkład w krzewienie pamięci o Żołnierzach Wyklętych wśród młodzieży. Następnie wystąpiła 20 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Łaziki”, której drużynowa przewodnik Justyna Kępka wygłosiła gawędę harcerską, wywodząc osiągnięcia, poświęcenie i ofiarność kolejnych pokoleń polskich skautów z miłości do ojczyzny i podsumowując – poprzez odwołanie do słów św. Jana Pawła II – że także i dziś każdy harcerz ma swoje Westerplatte. Pani Ewa Mąkosa, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, zaprosiła młodzież uczestniczącą w konkursie do pochwalenia się swoimi pracami – prezentacjami multimedialnymi poświęconymi Żołnierzom Wyklętym. Marszałek Karczewski wręczył zwycięzcom nagrody – wśród nich te zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej – a pozostałym uczestnikom słodycze i upominki.

Jednym z podsumowujących przedsięwzięcie konkursowe był prezes Jarosław Szarek, który w swoim wystąpieniu podkreślił zaangażowanie młodzieży ze szkół specjalnych, która w dojrzały sposób spełnia patriotyczny obowiązek. „Takie konkursy rozpoczynały się zwykle w jednej szkole, później rozszerzały się na całą gminę czy województwo” – mówił dr Szarek. „Najpierw uczestniczyło w nich kilku uczniów, a dziś setki młodych ludzi w całej Polsce. Rola tych przedsięwzięć nie jest jedynie historyczna – bowiem współcześnie budują one społeczne więzi” – podkreślił Prezes IPN i dodał: „Działo się to w momencie, gdy o tych bohaterach nie mówiono w szkołach, tematu Żołnierzy Wyklętych nie było w podręcznikach. To dzięki zaangażowaniu nauczycieli, wychowawców i dyrektorów nieznana karta polskiej historii stała się znana szerszemu ogółowi”. Na zakończenie dr Szarek podziękował „setkom nauczycieli w całej Polsce, którzy pomagają młodzieży dbać o swoich bohaterów”.

Do konkursu zgłosiło się 16 szkół ponadgimnazjalnych i 3 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze działające na ziemi białobrzeskiej, grójeckiej, kozienickiej i przysuskiej.
Drugi finał, dla placówek ponadgimnazjalnych, odbędzie się w Kozienicach.

do góry