Nawigacja

Aktualności

Prezentacja książki Piotra Chmielowca „Urząd Bezpieczeństwa w Brzozowie 1944–1956” oraz komiksu „Uwolnić więźniów” – Brzozów, 24 lutego 2009

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Starostwo Powiatowe w Brzozowie zorganizowały prezentację książki Piotra Chmielowca „Urząd Bezpieczeństwa w Brzozowie 1944–1956” oraz najnowszego komiksu IPN-u „Uwolnić więźniów”. Obie publikacje rzeszowskiego oddziału IPN zaprezentowane zostały w Brzozowie we wtorek 24 lutego 2009 r. w Starostwie Powiatowym.

Książka Piotra Chmielowca jest kolejną monografią przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej, opisującą działalność struktur powiatowych bezpieki w latach 1944–1956 – na przykładzie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Brzozowie. Ukazano zarówno utworzenie i przemiany wewnętrzne, jakie w tym czasie dokonywały się w jego strukturach, jak również zaprezentowano funkcjonariuszy nim kierujących. Główna część książki jest poświęcona udziałowi PUBP w przemianach politycznych, gospodarczych i społecznych na terenie powiatu Brzozów, jakie miały miejsce od zakończenia działań wojennych we wrześniu 1944 r. do końca 1956 r. Podstawowym źródłem wykorzystanym w pracy były materiały archiwalne, wytworzone przez struktury aparatu bezpieczeństwa, oraz materiały administracyjne i partyjne. Uzupełnieniem książki są aneksy zawierające spis wszystkich funkcjonariuszy PUBP w Brzozowie, osób wywiezionych z powiatu do ZSRS w latach 1944–1945, pozbawionych prawa wyborczego w wyborach do sejmu w 1947 r. oraz ujawnionych w amnestii, jaką władze ogłosiły w tym roku.

Komiks „Uwolnić więźniów”, jest drugim powstałym w Instytucie Pamięci Narodowej w Rzeszowie komiksem historycznym. Przedstawia brawurową akcję odbicia przez oddział lwowski AK z aresztu PUBP w Brzozowie 11 żołnierzy Obwodu AK Brzozów (w tym oficerów z komendy obwodu), która miała miejsce 13 grudnia 1944 r. Wiernie ukazuje okoliczności przygotowań do tej akcji, jej przebieg, uczestników oraz ich dalsze losy. Dokonana rekonstrukcja w postaci komiksu oparta została w całości na relacjach świadków, opracowaniach naukowych, oraz materiałach archiwalnych, zgromadzonych w Oddziale IPN w Rzeszowie. Autorem scenariusza jest Wojciech Birek, rysunków – Grzegorz Pudłowski, natomiast autorami wkładki historycznej są Zbigniew Nawrocki oraz Paweł Fornal.
 

do góry