Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Inwentarz archiwalny IPN w nowej odsłonie

Inwentarz archiwalny jest ogólnodostępnym źródłem informacji o dokumentach historycznych przechowywanych w Instytucie Pamięci Narodowej. Elektroniczny katalog materiałów archiwalnych może być pierwszym krokiem na drodze do poznania zasobu archiwalnego Instytutu, a tym samym historii kilku pokoleń Polaków.

Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej z 18 marca 2010 r. nałożyła na IPN obowiązek opublikowania inwentarza archiwalnego zapewniającego opis zasobu na poziomie jednostek archiwalnych, według ustalonej struktury i zakresu danych. Od tego czasu wykaz był systematycznie uzupełniany.

25 lat temu, 18 grudnia 1998 r., Sejm RP przyjął ustawę o IPN, która stworzyła podstawę prawną do działalności pionu archiwalnego Instytutu. W związku z tą rocznicą została udostępniona nowa wersja strony internetowej, na której można korzystać z Inwentarza archiwalnego IPN.

Zobacz spot:

Wprowadziliśmy liczne zmiany wizualne i funkcjonalne, które ułatwiają i usprawniają korzystanie z serwisu. Strona jest dostępna na różnych urządzeniach (w tym mobilnych), w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Została również dodana wersja kontrastowa strony.

Wyszukiwarka została wzbogacona o panel wyszukiwania zaawansowanego, co umożliwia zastosowanie precyzyjnych kryteriów wyszukiwania (np. filtrowanie według dat lub innych wybranych pól). Nowa funkcjonalność pod nazwą „Kwerenda” pozwala na łatwiejsze zapisywanie wyników wyszukiwania oraz generowanie raportów z poszukiwań w formacie PDF. Dzięki widokowi „Mapy” można łatwiej zapoznać się z opisami jednostek terenowych IPN, realizujących zadania pionu archiwalnego. Planujemy dalsze prace mające na celu usprawnienie działania strony internetowej oraz zwiększenie efektywności wyszukiwania.

Warto nadmienić, że nowa wersja serwisu zawiera ponad 200 tys. kolejnych opisów (w sumie jest ich już ponad 2,7 mln), przygotowanych przez centralę Archiwum IPN oraz archiwa w oddziałach i delegaturach IPN.

Przejdź na stronę:

https://inwentarz.ipn.gov.pl/

Opisy jednostek archiwalnych w inwentarzu publicznym są przekazywane z systemu Cyfrowe Archiwum, czyli pełnej bazy danych o zasobie archiwalnym IPN, dostępnej w czytelniach Instytutu na terenie kraju. Zgodnie z ustawą o IPN korzystać z niej mogą osoby prowadzące badania naukowe oraz dziennikarze.

do góry