Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Bestsellery IPN – listopad 2023

Przedstawiamy najlepiej sprzedające się publikacje w księgarniach IPN w listopadzie 2023.

Książki

 

Mateusz Maleszka, Niemiecki obóz przesiedleńczy w Smukale (1941-1943), Bydgoszcz-Warszawa 2023, 120 s. + 8 s. wkł. zdj., ISBN 978-83-8229-813-0

Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego: II wojna światowa i okupacje ziem polskich 1939-1944/45

Seria: Publikacje Delegatury IPN w Bydgoszczy, tom 1

Publikacja opisuje funkcjonowanie i znaczenie niemieckiego obozu przesiedleńczego w Smukale koło Bydgoszczy w latach 1941-1943 jako elementu niemieckiej polityki ludobójczej realizowanej na terenie Pomorza Gdańskiego w czasie II wojny światowej. Jej częścią jest lista imienna 334 osób, które zmarły w obozie.

KUP TUTAJ

 

Adam Pleskaczyński, Czas bestii. Terror w okupowanej Polsce 1939–1945, projekt graficzny Konstancja Pleskaczyńska, Poznań-Warszawa 2023, 496 s., ISBN 978-83-8229-830-7

Liczący 1200 archiwalnych zdjęć album jest największym wydanym zbiorem fotografii prezentującym oblicza niemieckiego i sowieckiego terroru na okupowanych w latach II wojny światowej ziemiach polskich. Przedstawiono w nim eksterminację polskiej inteligencji i ponurą codzienność okupowanej Polski: masowe egzekucje, aresztowania, pacyfikacje polskich wsi, ale również zagładę ludności żydowskiej, deportacje, wywózki na roboty przymusowe do Niemiec i do sowieckiego Gułagu, funkcjonowanie więzień i wszelkiego rodzaju obozów. Wyselekcjonowany materiał ikonograficzny został opracowany po przeanalizowaniu zawartości liczących kilkadziesiąt tysięcy zdjęć zbiorów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i wielu innych instytucji w Polsce i za granicą.

KUP TUTAJ

 

Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944–1956, tom IV, red. Witold Bagieński, Magdalena Dźwigał, Warszawa 2023, 632 s., ISBN 978-83-8229-847-5

Czwarty tom publikacji pt. Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944–1956 zawiera pięćdziesiąt artykułów biograficznych dotyczących funkcjonariuszy centrali RBP, MBP, KdsBP i MSW, którzy w latach 1944–1956 pełnili w nich funkcje kierownicze. Publikowane biogramy opracowane zostały na podstawie szerokiej kwerendy archiwalnej oraz dostępnej literatury przedmiotu. Dzięki temu, oprócz szczegółowych informacji na temat przebiegu służby tych osób, czytelnik ma możliwość prześledzenia ich losów również poza aparatem bezpieczeństwa. Stwarza to możliwość poznania często zaskakujących życiorysów, ale również szerszego spojrzenia na nieznane dotąd kulisy działania UB.

KUP TUTAJ

Komiksy

 

Tomasz Łabuszewski, Michał Konarski, Hubert Ronek, Wojenna odyseja Antka Srebrnego 1939–1946. Zeszyt 11. „Targi mińskie" 1942 r., Warszawa 2023, 52 s., ISBN 978-83-8229-804-8

W komiksie przedstawiono historię Janki Wydry i drogę, która ostatecznie zawiodła ją w szeregi II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych pod Monte Cassino. Cofamy się do prapoczątków serii, czyli obrony Grodna i poznajemy działalność Wydzielonej Organizacji Dywersyjnej „Wachlarz”.

KUP TUTAJ

 

Witold Janik, Sławomir Czuba, Powstanie Warszawskie. Tom II. Komiks paragrafowy, wkładka historyczna Michał Komuda, Karol Mazur, Michał Wójcik, opracowanie graficzne Maciej Czaplicki, autor ilustracji Roman Kucharski, IPN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2023, 112 s., ISBN 978-83-8229-811-6

Edukacyjny  komiks  paragrafowy  Powstanie Warszawskie. Tom  II  to  kontynuacja  przygód 17-letniej  Zosi  ps.  „Oczko”  i  15-letniego  Janka ps. „Wydra”. Ich historia w tym tomie rozpoczyna  się  5  sierpnia  na  warszawskiej  Woli,  gdzie żołnierze batalionów „Zośka” i „Parasol” zapisują jedne z najpiękniejszych kart walk powstańczych. Oprócz starć frontowych, czytelnicy będą mogli także przyjrzeć się życiu i problemom cywili  w  walczącej  Warszawie  oraz  emocjom im towarzyszącym. Książka zawiera na końcu materiał edukacyjny poświęcony powstaniu oraz biografie najważniejszych postaci.  

KUP TUTAJ

 

„Uczeń Polski” uczniowi nierówny, scenariusz: Maciej Kur, rysunki: Agata Ronek, Hubert Ronek, koncepcja albumu, wkładka historyczna i konsultacja historyczna: dr Tomasz Łabuszewski, Warszawa 2022, 56 s., ISBN 978-83-8229-612-9

Seria: „Aga, Adam i Hamlet na tropie tajemnic”, zeszyt 2               

Aga i Adam Kowalscy to typowe rodzeństwo. Wśród pokrytych kurzem tysięcy szpargałów, pozostawionych na strychu przez dziadka, młodzi bohaterowie odnajdują tropy wielu niezwykłych historii, które zaproszą ich do prawdziwej podróży w czasie. W poszukiwaniach towarzyszyć im będzie niezwykły przewodnik. Część druga to fascynująca historia „Ucznia Polskiego” – pisma stworzonego właśnie przez nastolatków. Historia pokazująca, iż w każdej sytuacji można i należy dawać świadectwo niezgody na dziejące się wokół nas zło.

KUP TUTAJ

Periodyki

„Biuletyn IPN” nr 10/2023 – I odnowił oblicze ziemi

16 października 1978 r. to data przełomowa. W 45 rocznicę wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową przypominamy znaczenie jego pontyfikatu.

Przed czterdziestu pięciu laty czuliśmy, że to wielka chwila, że otwiera się szansa. Ale jak wielka szansa, nie zdawaliśmy sobie sprawy. Z dzisiejszej perspektywy chyba wciąż nie uzmysławiamy sobie, jak wiele się zmieniło, dzięki temu, że na czele Kościoła stanął wtedy nasz Rodak.

Na pewno w dniu rocznicy wielokrotnie przywołamy słowa papieża wypowiedziane w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”. Czy jednak pamiętamy o tym, że Duch rzeczywiście zstąpił i posługując się papieżem ODNOWIŁ OBLICZE ZIEMI?

Dodatkiem do „Biuletynu IPN” jest płyta DVD z filmem Wiara ’44 w reżyserii Wiktora Bojanowskiego. Ten film opowiada, skąd czerpali moc powstańcy warszawscy.

KUP TUTAJ

 

„Biuletyn IPN” nr 7-8/2023 – Wołyń. 80. rocznica

Mija osiemdziesiąt lat od rzezi wołyńskiej. Ta zbrodnia wciąż pozostaje niezabliźnioną raną. W rocznicę przedstawiamy relacje ocalonych o okrutnych napadach UPA na polskie wioski, o mordowaniu bezbronnej ludności.
Opisujemy tragicznie zakończone negocjacje przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego z OUN-UPA. Ukazujemy próby stawiania oporu, bronienia polskich miejscowości i ucieczki przed rzezią.
Ukraińska Armia Powstańcza jest kojarzona jednoznacznie z nazwiskiem Stepana Bandery i ludobójstwem dokonanym na Polakach – w 1943 r. na Wołyniu 
i w 1944 r. w Małopolsce Wschodniej. Czy UPA musiała pójść tą drogą? Inne cele stawiał przed ukraińską partyzantką rywal Bandery – Taras Bulba-Borowec.

Przypominamy, że głosem sumienia narodu ukraińskiego był biskup greckokatolicki Grzegorz Chomyszyn, który otwarcie krytykował działania ukraińskich nacjonalistów i starał się przekonać swoich rodaków, że nienawiść i przemoc nie może być programem politycznym chrześcijańskiego narodu ukraińskiego.

Czy szaleństwo nienawiści ogarnęło cały naród? Nie zapominamy, że blisko tysiąc Ukraińców udzielało pomocy Polakom skazanym na zagładę przez nacjonalistów ukraińskich na terenie Kresów Wschodnich. Osoby te przywołujemy na łamach „Biuletynu IPN”.

W numerze na uwagę zasługują też: artykuł o tym, jak Polacy i Ukraińcy ocalili żydowskiego sąsiada na Wołyniu oraz tekst ukazujący dysydenta, wybitnego poetę ukraińskiego Wasyla Stusa.

Dodatkiem do „Biuletynu IPN” jest płyta DVD z filmem Zmarłych pogrzebać w reżyserii Katarzyny Underwood.

KUP TUTAJ

 

„Biuletyn IPN” nr 9/2023 – Wojna i zadośćuczynienie

Minister Arkadiusz Mularczyk, współautor Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej przekonuje w rozmowie z „Biuletynem IPN”, że reparacje, których się domagamy, są kwestią racji stanu. Na przykładzie potężnych firm, które prosperują od czasów hitlerowskich do dziś oraz zbrodni na Pomorzu w 1939 r. i w podwileńskich Ponarach pokazujemy, że Niemcy nie potrafiły w pełni rozliczyć się z ludobójczą przeszłością.

24 marca 1944 r. Niemcy za ratowanie Żydów zamordowali Józefa i Wiktorię Ulmów z siódemką dzieci. Przypominamy o tym w przededniu beatyfikacji całej rodziny męczenników z Markowej; prezentujemy krótko cztery filmy dokumentalne o rodzinie Ulmów.

Dodatkiem do „Biuletynu IPN” jest płyta DVD z filmem Matusia. Opowieść o sprawiedliwej w reżyserii Macieja Fijałkowskiego.

KUP TUTAJ

 

do góry