Nawigacja

Aktualności

Historia w artefaktach zapisana – spotkanie inaugurujące projekt wystawienniczo-edukacyjny Archiwum IPN – Warszawa, 12 października 2023

12 października w Izbie Pamięci Strzelecka 8 odbyło się spotkanie inaugurujące wystawienniczo-edukacyjny projekt Archiwum IPN „Historia w artefaktach zapisana”.

Historia w artefaktach zapisana – spotkanie inaugurujące projekt wystawienniczo-edukacyjny Archiwum IPN – Warszawa, 12 października 2023. Fot. Arkadiusz Serwa, Rafał Borkowski (OAIPN w Warszawie)
Historia w artefaktach zapisana – spotkanie inaugurujące projekt wystawienniczo-edukacyjny Archiwum IPN – Warszawa, 12 października 2023. Fot. Arkadiusz Serwa, Rafał Borkowski (OAIPN w Warszawie)
Historia w artefaktach zapisana – spotkanie inaugurujące projekt wystawienniczo-edukacyjny Archiwum IPN – Warszawa, 12 października 2023. Fot. Arkadiusz Serwa, Rafał Borkowski (OAIPN w Warszawie)
Historia w artefaktach zapisana – spotkanie inaugurujące projekt wystawienniczo-edukacyjny Archiwum IPN – Warszawa, 12 października 2023. Fot. Arkadiusz Serwa, Rafał Borkowski (OAIPN w Warszawie)
Historia w artefaktach zapisana – spotkanie inaugurujące projekt wystawienniczo-edukacyjny Archiwum IPN – Warszawa, 12 października 2023. Fot. Arkadiusz Serwa, Rafał Borkowski (OAIPN w Warszawie)
Historia w artefaktach zapisana – spotkanie inaugurujące projekt wystawienniczo-edukacyjny Archiwum IPN – Warszawa, 12 października 2023. Fot. Arkadiusz Serwa, Rafał Borkowski (OAIPN w Warszawie)
Historia w artefaktach zapisana – spotkanie inaugurujące projekt wystawienniczo-edukacyjny Archiwum IPN – Warszawa, 12 października 2023. Fot. Arkadiusz Serwa, Rafał Borkowski (OAIPN w Warszawie)
Historia w artefaktach zapisana – spotkanie inaugurujące projekt wystawienniczo-edukacyjny Archiwum IPN – Warszawa, 12 października 2023. Fot. Arkadiusz Serwa, Rafał Borkowski (OAIPN w Warszawie)
Historia w artefaktach zapisana – spotkanie inaugurujące projekt wystawienniczo-edukacyjny Archiwum IPN – Warszawa, 12 października 2023. Fot. Arkadiusz Serwa, Rafał Borkowski (OAIPN w Warszawie)
Historia w artefaktach zapisana – spotkanie inaugurujące projekt wystawienniczo-edukacyjny Archiwum IPN – Warszawa, 12 października 2023. Fot. Arkadiusz Serwa, Rafał Borkowski (OAIPN w Warszawie)
Historia w artefaktach zapisana – spotkanie inaugurujące projekt wystawienniczo-edukacyjny Archiwum IPN – Warszawa, 12 października 2023. Fot. Arkadiusz Serwa, Rafał Borkowski (OAIPN w Warszawie)
Historia w artefaktach zapisana – spotkanie inaugurujące projekt wystawienniczo-edukacyjny Archiwum IPN – Warszawa, 12 października 2023. Fot. Arkadiusz Serwa, Rafał Borkowski (OAIPN w Warszawie)

Gości spotkania powitała dr Marta Milewska, kierownik Izby Pamięci Strzelecka 8. Następnie dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk opowiedziała o założeniach projektu Historia w artefaktach zapisana i wielkim znaczeniu przedmiotów, przechowywanych w zbiorach IPN, dla zachowania pamięci o przeszłości. 

W imieniu dyrektora warszawskiego Oddziału IPN do udziału w projekcie i odwiedzenia Izby Pamięci Strzelecka 8 zaprosił Zbigniew Siedlewski, zastępca dyrektora Oddziału. O powstawaniu projektu Historia w artefaktach zapisana oraz o bohaterach kolejnych jego edycji opowiedziała Magdalena Mołczanowska, naczelnik Wydziału Badań i Edukacji Archiwalnej.

Uczestnicy spotkania – uczniowie LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie – obejrzeli pierwszą z przygotowanych przez Archiwum IPN ekspozycji, na której zaprezentowane zostały wyjątkowe ryngrafy, zarekwirowane przez komunistyczne służby płk. Jerzemu Brońskiemu.   

Łukasz Baranowicz z Archiwum IPN opowiedział o losach Jerzego Brońskiego, jego udziale w powstaniu warszawskim, aresztowaniu i zamordowaniu w więzieniu mokotowskim, a także wieloletniej walce wdowy po nim, Czesławy Brońskiej, o przywrócenie mężowi dobrego imienia. Opowieści o historii Jerzego Brońskiego towarzyszyła prezentacja bogatej kolekcji dokumentów i fotografii z zasobu Archiwum IPN. 

Następnie odbyła się lekcja archiwalna nt. „Ryngraf jako źródło historyczne” przeprowadzona przez Rafała Borkowskiego z Izby Pamięci Strzelecka 8. Scenariusz zajęć przygotowany został w oparciu o prezentowane na wystawie artefakty.  

Na zakończenie uczniowie zwiedzili historyczne wnętrza Izby Pamięci Strzelecka 8.

***

Historia w artefaktach zapisana to projekt Archiwum IPN, którego założeniem jest popularyzacja wyjątkowych przedmiotów przechowywanych w zasobie AIPN i przypomnienie losów osób, do których należały, oraz zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania artefaktów jako źródeł do nauczania historii. 

W ramach projektu Archiwum przygotowuje miniwystawy, na których prezentowane są przedmioty znajdujące się w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej i dokumenty dotyczące ich właścicieli. Ekspozycjom towarzyszy oferta lekcji archiwalnych dla szkół średnich i klas 7-8 szkół podstawowych. 

Pierwsza edycja projektu (od października 2023 r. do stycznia 2024 r.), na której prezentowane będą artefakty związane z osobami represjonowanymi, więzionymi lub zamordowanymi w czasach stalinowskiego terroru, realizowana jest we współpracy z Izbą Pamięci Strzelecka 8.

Wystawę dotyczącą Jerzego Brońskiego oglądać będzie można do 9 listopada. 

Na kolejnych wystawach zaprezentowane zostaną artefakty związane z:

  • Mieczysławem Dziemieszkiewiczem ps. „Rój” (od 15 listopada do 8 grudnia 2023 r.);
  • Tadeuszem Starzyńskim (od 11 grudnia 2023 r. do 5 stycznia 2024 r.);
  • Marią Marynowską (od 11 stycznia do 9 lutego 2024 r.).     

 Zapraszamy odwiedzenia ekspozycji i udziału w lekcjach archiwalnych.  

Zgłoszenia na lekcje prosimy przesyłać na adres:  strzelecka8.warszawa@ipn.gov.pl  
 

do góry