Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Odsłonięcie tablicy ppłk. Mariana Chodackiego – Nowy Sącz, 28 września 2023

Na budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Długosza 5 w Nowym Sączu 28 września 2023 r. odsłonięta została tablica ppłk. Mariana Chodackiego.

Odsłonięcie tablicy ppłk. Mariana Chodackiego – Nowy Sącz, 28 września 2023. Na zdj. dyrektor I LO w Nowym Sączu, Jacek Tomasik. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Odsłonięcie tablicy ppłk. Mariana Chodackiego – Nowy Sącz, 28 września 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Odsłonięcie tablicy ppłk. Mariana Chodackiego – Nowy Sącz, 28 września 2023. Na zdj. dr Karol Nawrocki. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Odsłonięcie tablicy ppłk. Mariana Chodackiego – Nowy Sącz, 28 września 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Odsłonięcie tablicy ppłk. Mariana Chodackiego – Nowy Sącz, 28 września 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Odsłonięcie tablicy ppłk. Mariana Chodackiego – Nowy Sącz, 28 września 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

Marian Chodacki był człowiekiem, który przez całą pierwszą połowę XX w. aż do swojej śmierci na emigracji niósł wolną i niepodległą Polskę w swoim sercu

– podkreślał podczas uroczystości prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki.

Przywracanie pamięci o mało znanych bohaterach, bądź nieznanych jest nie tylko naszym zadaniem. Ten szacunek za to przywracanie spada na nas, wszystkich tych, którzy to robią

– powiedział szef Służby Wywiadu Wojskowego gen. Marek Łapiński.

W Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu miała miejsce debata historyków na temat działalności ppłk. Chodackiego. Gościom zaprezentowano również krótki film biograficzny produkcji IPN.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, szef Służby Wywiadu Wojskowego gen. Marek Łapiński, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, dyrektor I LO w Nowym Sączu Jacek Tomasik, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Robert Ślusarek.

Tuż przed odsłonięciem tablicy prezes IPN dr Karol Nawrocki wraz z szefem Służby Wywiadu Wojskowego gen. Markiem Łapińskim, a także przedstawicielami krakowskiego IPN – dr. hab. Filipem Musiałem, dyrektorem oddziału i dr. Maciejem Korkuciem, naczelnikiem Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa złożyli kwiaty na grobie matki byłego polskiego komisarza Wolnego Miasta Gdańsk, Marii Chodackiej.

***

Podpułkownik Marian Chodacki (1898-1975) urodził się w Nowym Sączu. Był uczniem I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Walczył w Legionach Polskich w czasie I wojny światowej i w wojnie polsko-bolszewickiej. W odrodzonej Rzeczpospolitej był oficerem Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (wywiad i kontrwywiad wojskowy), dyplomatą, attaché wojskowym w Finlandii, komisarzem generalnym WP w Wolnym Mieście Gdańsku. W czasie II wojny światowej kierował Samodzielna Ekspozytura Wywiadowcza „Estezet”. Po wojnie był  dyrektorem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Zmarł w Nowym Jorku.

Organizatorzy uroczystości: Instytut Pamięci Narodowej, Służba Wywiadu Wojskowego, Miasto Nowy Sącz i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

do góry