Nawigacja

Aktualności

Konferencja prasowa prezentująca częściowe wyniki raportu „Edukacja dla pamięci”

20 marca 2023 r. w Centrum Edukacyjnym Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbyła się konferencja prasowa prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego z udziałem dr. hab. Krzysztofa Malickiego, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, na której zostały przedstawione częściowe wyniki raportu „Edukacja dla pamięci”. Wyniki badań stały się impulsem do organizacji Kongresu Pamięci Narodowej, który odbędzie się w dniach 13–15 kwietnia 2023 r. na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

Konferencja prasowa prezentująca częściowe wyniki raportu „Edukacja dla pamięci” – Warszawa, 20 marca 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Dr hab. Krzysztof Malicki podczas konferencji prasowej prezentującej częściowe wyniki raportu „Edukacja dla pamięci” – Warszawa, 20 marca 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Dr Karol Nawrocki, prezes IPN, podczas konferencji prasowej prezentującej częściowe wyniki raportu „Edukacja dla pamięci” – Warszawa, 20 marca 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Konferencja prasowa prezentująca częściowe wyniki raportu „Edukacja dla pamięci” – Warszawa, 20 marca 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

Na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej zespół naukowców pod kierownictwem dr. hab. Krzysztofa Malickiego, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, przeprowadził badania nad świadomością historyczną Polaków. To największe tego typu badania w Polsce. Ich celem było poznanie stopnia wiedzy o przeszłości, prezentowanej przez mieszkańców naszej Ojczyzny oraz sprawdzenie, czy wiedza historyczna wywołuje refleksję i pomaga zrozumieć teraźniejszość.

Dr Karol Nawrocki podkreślił podczas konferencji ogromny potencjał młodzieży, który wypływa z przeprowadzonych badań.

 – Generalnie młodzież i jej recepcja na badania, na edukację historyczną dzieli się właściwie na trzy sektory. Na tych, którzy spoglądają na historię w sposób refleksyjny i poznawczy. To ci, którzy są głównymi odbiorcami także oferty Instytutu Pamięci Narodowej i rozważają historię jako jeden z elementów, który pozwala im żyć w teraźniejszości, ale też projektować przyszłość. (…) Jest ich ponad 20 procent. Są jednak też tacy, którzy kontestują wiedzę historyczną. Mówią, że historia nie jest elementem potrzebnym do życia we współczesności i w przyszłości. Szczęśliwie jest to zaledwie 8 procent naszej badanej młodzieży. Ale największy potencjał dla działań Instytutu Pamięci Narodowej stanowi grupa o postawie ambiwalentnej do historii. To nie są ci, którzy nie chcą widzieć w historii nauczycielki życia, ale Ci, którzy do tej pory historią się nie zainteresowali w sposób znaczący. Jest ich aż 54 procent

– wyjaśniał prezes IPN.

Zaznaczył, że dzisiejsza młodzież, uczniowie wskazują internet, gry komputerowe jako miejsce zdobywania wiedzy historycznej.

Mimo tego, że wciąż w Instytucie Pamięci Narodowej i w środowisku historyków uznajemy, że książka od setek, od tysięcy lat jest podstawowym źródłem wiedzy historycznej, erudycji, rozbudowuje wyobraźnię, to musimy zauważyć także generacyjny przełom, który następuje na naszych oczach. Stąd też odpowiedzią na prowadzone przez prof. Krzysztofa Malickiego badania jest z jednej strony oferta Instytutu Pamięci Narodowej, poszerzenie naszej działalności o nowe biura, które już funkcjonują i mają swoje sukcesy w zakresie kultury, nowych technologii, pracy teatralnej, muzycznej, z młodzieżą. Ale z drugiej strony odpowiedzią, i wierzę, że także punktem przełomowym w myśleniu o nauczaniu historii, będzie Kongres Pamięci Narodowej w dniach 13–15 kwietnia 2023 r. Na Stadionie Narodowym w Warszawie spotka się cała oferta Instytutu Pamięci Narodowej: od tej naukowej, od wytrawnych historyków, publicystów, naukowców, którzy będą debatować o ważnych sprawach historycznych i przełomach w nauce, po nowe technologie, wydarzenia teatralne i edukacyjne, w formie która – mam wielką nadzieję – wyznaczy przyszłość nauczania

– zapowiedział dr Nawrocki.

Najciekawsze wyniki badań omówił podczas konferencji prof. Krzysztof Malicki. Pełny raport „Edukacja dla pamięci” zostanie zaprezentowany w czasie Kongresu Pamięci Narodowej organizowanego przez IPN w dniach 13–15 kwietnia 2023 r. na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

Wyniki badań przede wszystkim powinny być impulsem do większego namysłu nad stanem wiedzy i świadomości historycznej, szczególnie młodych Polaków. Ukazują dominujące postawy wobec historii. Dają również odpowiedzi na pytania dotyczące źródeł, z których Polacy czerpią wiedzę o swojej przeszłości. Pokazują, które działania, a także jaka oferta edukacyjna cieszą się największym zainteresowaniem, dając przy tym najlepsze rezultaty. Nowością jest zestawienie sposobów nauczania historii preferowanych przez nauczycieli z opiniami uczniów. Stwarza to przestrzeń do zmian sposobów przekazywania wiedzy historycznej, dostosowując proces edukacji do dynamicznie zmieniającego się świata.

Zapis konferencji prasowej na kanale IPNtv

Prezentacja badań

 

Więcej na temat Kongresu Pamięci Narodowej:

► Historia mówi przez pokolenia: Kongres Pamięci Narodowej – PGE Narodowy, Warszawa, 13–15 kwietnia 2023

kongrespamiecinarodowej.pl

Akredytacje dla mediów: na adres media@ipn.gov.pl do 20.03.2023 r. do godz. 9.00

Kontakt dla mediów:

Rzecznik Prasowy IPN – Dyrektor Biura: dr Rafał Leśkiewicz
tel. 602 322 362
rzecznik@ipn.gov.pl

do góry