Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Wydawnictwo IPN poleca

W marcu 2023 Wydawnictwo IPN poleca publikacje:

Wydawnictwo IPN poleca

W marcu 2023 Wydawnictwo IPN poleca publikacje: Podpułkownik Ludwik Marszałek „Zbroja” w komplecie z książką Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956. W marcu komplet tych publikacji można kupić w promocyjnej cenie 69 zł. Cena obniżona została ze 198 zł. ► Księgarnia IPN

 

Tomasz Balbus, Podpułkownik Ludwik Marszałek „Zbroja”, Warszawa 2022, 376 s., ISBN 978-83-8229-463-7

Ludwik Marszałek „Zbroja” był harcerzem, zawodowym oficerem piechoty i lotnictwa Wojska Polskiego, podczas wojny szkoleniowcem i komendantem Obwodu Dębica AK. Później działał w strukturach „NIE”, Delegatury Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia „WiN” na Rzeszowszczyźnie i Dolnym Śląsku. Długo poszukiwany przez NKWD i bezpiekę. Zdradzony przez łącznika, aresztowany, przeszedł ciężkie śledztwo. W procesie grupowym skazany przez komunistyczny trybunał wojskowy na śmierć. 27 XI 1948 r. zamordowany przez czekistów polskich w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu. 

 

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, zespół redakcyjny: Sławomir Poleszak (redaktor naczelny), Rafał Wnuk, Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka, Lublin – Warszawa 2020, Wydanie II poprawione i uzupełnione, 578 s., ISBN 978-83-8229-085-1    

Atlas prezentuje zasięg i struktury organizacji konspiracyjnych oraz zbrojną aktywność polskiej partyzantki powojennej. Jest to unikatowa publikacja ze względu na szczegółowość prezentowanych treści historycznych oraz bogactwo informacji z zakresu najnowszej historii Polski.
Atlas przedstawia zagadnienia do niedawna niemal nieobecne w świadomości historycznej Polaków. Były one celowo przemilczane, co wynikało z tezy, iż w 1944 roku zdecydowana większość Polaków poparła nową władzę. Tych, którzy przeciwstawiali się władzy komunistycznej, oficjalna propaganda nazywała „zdrajcami”, „faszystowskim, reakcyjnym podziemiem”, „zaplutymi karłami reakcji”.
Koncepcja atlasu powstała w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Lublinie. Oprócz wizualizacji kartograficznej wydawnictwo zawiera część opisową oraz ikonograficzną. Ramy chronologiczne atlasu wyznaczają wydarzenia istotne dla genezy i działalności polskiego powojennego podziemia niepodległościowego. Za początkowy moment kształtowania się tej konspiracji uznano styczeń 1944 r. – początek ofensywy sowieckiej, której skutkiem było wkroczenie Armii Czerwonej na ziemie II RP. Data końcowa to grudzień 1956 r., symboliczny moment „wyjścia z lasu” – pod wpływem przemian październikowych – ukrywających się żołnierzy podziemia. Dla dopełnienia obrazu podziemia przypomniano również sylwetki tych, którzy z takiej możliwości nie skorzystali i trwali w ukryciu jeszcze w latach sześćdziesiątych, ścigani przez organa bezpieczeństwa.
„Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” jest skierowany do wszystkich zainteresowanych powojenną historią Polski. Autorzy starali się zastosować proste i sugestywne metody prezentacji kartograficznej, przemawiające do wyobraźni czytelnika, dlatego wydawnictwo będzie doskonałą pomocą edukacyjną dla uczniów." 

 

Polecamy też:

 

 

***

Zapraszamy też na kolejne spotkanie z cyklu „Książki pełne historii”, które odbędzie się 29 marca 2023 r. w Centralnym Przystanku Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. Rozmowy poprowadzi red. Rafał Dudkiewicz:

  • 17.00 – rozmowa z dr. hab. Sebastianem Piątkowskim o książce Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. Tom 6: Białostocczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna
  • 18.00 – rozmowa z dr. Przemysławem Benkenem o książce Kryzys w komunistycznych Chinach w 1989 roku i jego wpływ na sytuację w PRL oraz stosunki dwustronne. Przyczyny, przebieg, konsekwencje
  • 19.00 – rozmowa z dr. Grzegorzem Rąkowskim o książce Kresowe rezydencje. Tom 3: Województwo białostockie (część wschodnia) i woj. poleskie

W trakcie comiesięcznych spotkań można kupić publikacje w promocyjnej cenie.

do góry