Nawigacja

Książki

Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939–1945. Tom 6: Białostocczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna

  • Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. Tom 6: Białostocczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna
    Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. Tom 6: Białostocczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna

Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945. Tom 6: Białostocczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna, wybór i opracowanie Sebastian Piątkowski, Lublin–Warszawa 2022, 532 s., ISBN 978-83-8229-666-2

Książka zawiera edycję 185 dokumentów z zasobu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczących pomocy udzielanej Żydom przez Polaków na Kresach Wschodnich przedwojennej Rzeczypospolitej.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Dzieje Żydów w Polsce i stosunki polsko-żydowskie w latach 1917–1990”.

do góry