Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Seminarium dla nauczycieli i edukatorów „»Warszawa, Warka, Waszyngton… Ramię krzep – Ojczyźnie służ«. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce”

Seminarium „»Warszawa, Warka, Waszyngton… Ramię krzep – Ojczyźnie służ«. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce” – Warka, 24 stycznia 2023. Fot. K. Adamów (IPN)
Seminarium „»Warszawa, Warka, Waszyngton… Ramię krzep – Ojczyźnie służ«. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce” – Warka, 24 stycznia 2023. Fot. K. Adamów (IPN)
Seminarium „»Warszawa, Warka, Waszyngton… Ramię krzep – Ojczyźnie służ«. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce” – Warka, 24 stycznia 2023. Fot. K. Adamów (IPN)
Seminarium „»Warszawa, Warka, Waszyngton… Ramię krzep – Ojczyźnie służ«. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce” – Warka, 24 stycznia 2023. Fot. K. Adamów (IPN)
Seminarium „»Warszawa, Warka, Waszyngton… Ramię krzep – Ojczyźnie służ«. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce” – Warka, 24 stycznia 2023. Fot. K. Adamów (IPN)
Seminarium „»Warszawa, Warka, Waszyngton… Ramię krzep – Ojczyźnie służ«. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce” – Warka, 24 stycznia 2023. Fot. K. Adamów (IPN)
Seminarium „»Warszawa, Warka, Waszyngton… Ramię krzep – Ojczyźnie służ«. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce” – Warka, 24 stycznia 2023. Fot. K. Adamów (IPN)
Seminarium „»Warszawa, Warka, Waszyngton… Ramię krzep – Ojczyźnie służ«. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce” – Warka, 24 stycznia 2023. Fot. K. Adamów (IPN)
Seminarium „»Warszawa, Warka, Waszyngton… Ramię krzep – Ojczyźnie służ«. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce” – Warka, 24 stycznia 2023. Fot. K. Adamów (IPN)

24 stycznia 2023 r. w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce odbyły się warsztaty metodyczne w ramach seminarium dla nauczycieli i edukatorów „»Warszawa, Warka, Waszyngton… Ramię krzep – Ojczyźnie służ«. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce”.

Szkolenie, będące częścią projektu działań edukacyjnych towarzyszących wystawie IPN „»Ramię krzep – Ojczyźnie służ« 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce”, zostało zrealizowane przez Archiwum IPN we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Podczas seminarium naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobem Archiwalnym, a zarazem kurator wystawy, Grzegorz Trzyna oprowadził uczestników po wystawie, a także omówił działalność Sokolstwa Polskiego w Ameryce, w szczególności jego wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r., oraz ideę przyświecającą założycielom Sokolstwa Polskiego w Ameryce – łączenia kultu sprawności fizycznej z wartościami patriotycznymi.

Ponadto uczestnicy seminarium zapoznali się z założeniami metodycznymi scenariuszy lekcji archiwalnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, prezentujących następujące zagadnienia:

  • emigracja, związki emigrantów z Ojczyzną, integracja a zachowanie tożsamości narodowej na obczyźnie
  • sport jako wartość w wychowaniu i droga kariery
  • wkład kobiet w życie społeczne Polonii i działania niepodległościowe

Pracownicy Archiwum IPN zaprezentowali także etiudę filmową zrealizowaną przez uczniów na konkurs „Widziałem wojnę” w 2020 r. oraz kopie dokumentów, w tym zdjęć i filmów ze zbiorów Sokolstwa Polskiego w Ameryce. To propozycje do wykorzystania przy przygotowaniu pracy konkursowej w formie komiksu lub krótkiego filmu przedstawiającego historię wybranego bohatera lub wydarzenia związanego z działalnością niepodległościową bądź sportową Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce.

Na zakończenie nauczyciele i edukatorzy zwiedzili ekspozycję stałą Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, które kultywuje pamięć i chroni materialne dziedzictwo po polskim wychodźstwie, w szczególności po emigrantach do Stanów Zjednoczonych. Cześć zbiorów stanowią pamiątki po polsko-amerykańskim bohaterze walk o niepodległość Kazimierzu Pułaskim oraz innych wielkich Polakach, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Wśród rekwizytów znajdziemy przedmioty związane między innymi z Tadeuszem Kościuszką, Julianem Ursynem Niemcewiczem, Heleną Modrzejewską czy Ignacym Janem Paderewskim.

Lekcje archiwalne towarzyszące wystawie „Ramię krzep – Ojczyźnie służ

Konkurs „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”  -  na komiks lub etiudę filmową

do góry