Nawigacja

Видання IPN укр

Konkurs „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”

„Ramię krzep – Ojczyźnie służ” – konkurs Archiwum IPN na komiks lub etiudę filmową

  • Plakat konkursu „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”
    Plakat konkursu „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”

Co znaczyło hasło „Ramię krzep – Ojczyźnie służ” dla młodych polskich emigrantów w Ameryce? Czym było Sokolstwo Polskie i jakie są jego zasługi w odzyskaniu przez Polskę niepodległości? Jaki wpływ miało Sokolstwo na karierę sportową jednego z najsłynniejszych baseballistów, Stana Musiała?

Wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy chcą poznać odpowiedzi na te pytania i wygrać atrakcyjne nagrody zapraszamy do udziału w konkursie „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”!

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu komiksu lub filmu przedstawiającego historię wybranego bohatera lub wydarzenia związanego z działalnością niepodległościową bądź sportową Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Zachęcamy do skorzystania z materiałów pomocniczych, zamieszczonych na stronach Dokumenty i Opracowania oraz do obejrzenia wystawy plenerowej "Ramię krzep - Ojczyźnie służ. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce".

Praca konkursowa powinna zostać wykonana w języku polskim, z zachowaniem następujących kryteriów:

  • komiks – zamknięta całość o objętości 5-10 stron/plansz formatu A4;
  • film – udźwiękowiony, o długości od 1,5 min. do 10 min.

Do pracy należy załączyć:

Nagroda główna (odrębnie dla kategorii komiks i film) to:

  • wydanie nagrodzonej pracy w Wydawnictwie IPN (w przypadku komiksu) lub jej prezentacja w mediach społecznościowych (w przypadku filmu);
  • roczny karnet bezpłatnych wejść na wystawy stałe i czasowe oraz wydarzenia organizowane przez Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie;
  • wydawnictwa i materiały promocyjne IPN.

Szczegółowe informacje o przebiegu konkursu i nagrodach znajdują się w załączonym regulaminie.

Prace konkursowe prosimy przesyłać do 31 marca 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
 

Archiwum Instytut Pamięci Narodowej, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”
 

Ogłoszenie wyników na stronie www.ipn.gov.pl: 15 kwietnia 2023 r.

do góry