Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Rozpoczął się nabór tekstów do 17. tomu „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej”

Termin nadsyłania materiałów do 30 września 2023 r.

Rozpoczynamy nabór tekstów do 15 tomu periodyku poświęconego archiwistyce.

Zachęcamy do przesyłania artykułów o treści archiwalnej i historycznej oraz edycji źródeł dotyczących powstania w getcie warszawskim w 1943 r. oraz Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej i losów ludności cywilnej ewakuowanej z ZSRS wraz z armią gen. Władysława Andersa.

Artykuły, edycje źródeł, recenzje i sprawozdania, a także ewentualne pytania proszę kierować do sekretarza redakcji, p. Pawła Tomasika:  pawel.tomasik@ipn.gov.pl, tel.: 22 581 89 38.

Materiały powinny być przygotowane zgodnie z zasadami opracowywania tekstów – stosowne informacje znajdują się na stronie internetowej: https://ipn.gov.pl/par/dla-autorow/79,OBOWIAZKI-AUTOROW.html oraz na wewnętrznej stronie okładek tomów 2–14 dostępnych w formacie PDF na stronie: https://ipn.gov.pl/par/tomy-archiwalne.

***

 „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” w „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów”, opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 9 lutego 2021 r. otrzymał 40 punktów. Figuruje także w międzynarodowej bazie indeksacyjnej Index Copernicus International – Journals Master List (wartość wskaźnika za 2021 r. wyniosła 93.36 na 100), na liście referencyjnej czasopism ERIH Plus, w bazie abstraktów i cytowań z recenzowanych publikacji SCOPUS, w polskiej bazie cytowań POL-index oraz w bazach bibliograficznych BazHum i CEJSH.

Wewnętrzna struktura pisma oparta jest na stałych działach: „Archiwum”, „Zasób archiwalny”, „Archiwa na świecie”, „Historia”, „Dokumenty”, „Recenzje i omówienia” oraz „Kronika”.

Zobacz też:

Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej

do góry