Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim pracownikom oświaty życzymy radości i zapału, cierpliwości i humoru oraz zdrowia i nieustającej satysfakcji z codziennej pracy.

  • Uczennice żeńskiej szkoły powszechnej w Brześciu nad Bugiem. Zajęcia praktyczne – szycie ręczne i na maszynach Singer, fot. NAC Uczennice żeńskiej szkoły powszechnej w Brześciu nad Bugiem. Zajęcia praktyczne – szycie ręczne i na maszynach Singer, fot. NAC
  • Orkiestra szkolna. Widoczni uczniowie ze skrzypcami, 1933, fot. NAC Orkiestra szkolna. Widoczni uczniowie ze skrzypcami, 1933, fot. NAC
  • Uczniowie pracujący w ogrodzie szkolnym. Na dalszym planie widoczny budynek szkoły powszechnej nr 5 w Białej-Lipniku koło Krakowa, 1936, fot. NAC Uczniowie pracujący w ogrodzie szkolnym. Na dalszym planie widoczny budynek szkoły powszechnej nr 5 w Białej-Lipniku koło Krakowa, 1936, fot. NAC
  • Męskie I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Stefana Batorego przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie. Praktyczna lekcja przyrody w pracowni biologicznej. Widoczni uczniowie 4. klasy z mikroskopami. fot. NAC Męskie I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Stefana Batorego przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie. Praktyczna lekcja przyrody w pracowni biologicznej. Widoczni uczniowie 4. klasy z mikroskopami. fot. NAC

Wybitny pedagog Janusz Korczak powiedział:

Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć.

I chociaż każdy z nich wie wszystko o swoim przedmiocie – ile nóg ma pająk, ile atomów jest w złocie, gdzie leży Kiribati, jaki jest wzór na deltę i gdzie można znaleźć wiadomości o Celtach – to jednak wszyscy chętnie korzystają z pomocy naukowych.

Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli i uczniów, stworzyliśmy bogatą ofertę edukacyjną. Jej szczegóły można poznać, korzystając z portalu edukacja.ipn.gov.pl lub pobierając plik PDF, który znajduje się poniżej.

Warsztaty, komiksy, gry, plakaty, infografiki, teki edukacyjne, wystawy i materiały źródłowe pozwolą uatrakcyjnić zajęcia. Zapraszany do udziału w lekcjach organizowanych przez naszych edukatorów. Oferta obejmuje także zajęcia online, więc mogą skorzystać z niej wszyscy zainteresowani – niezależnie od miejsca zamieszkania. Dodatkowo zapraszamy do udziału w licznych konkursach i projektach. Niektóre mają wymiar regionalny, inne – ogólnopolski. Część z nich jest dedykowana nauczycielom i uczniom żyjącym poza granicami kraju. Ich uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę, ale także poszerzają swoje horyzonty.

Organizujemy też szkolenia dla nauczycieli, które pozwalają na zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności. Kładziemy nacisk na to, by o ważnych, niekiedy trudnych momentach w historii Polski, opowiadać w sposób atrakcyjny dla uczniów.

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty multimediów, obejmującej audiobooki, filmy i portale edukacyjne. Polecamy też „Grę Szyfrów” – jedną z części projektu MEiN „Gry w edukacji”. Do końca 2022 roku projekt gamingowy IPN zostanie dodany do programu nauczania jako treść rekomendowana.

 

 

***

Jako Instytut Pamięci Narodowej, którego jednym z głównych zadań jest edukacja, dążymy do tego, by zapewniać nauczycielom historii wszelkie potrzebne narzędzia, które pomogą im mówić o przeszłości Polski w sposób angażujący i ciekawy. Chcemy też honorować tych, którzy w szczególny sposób wyróżniają się na tle swoich kolegów i koleżanek.

W 2021 Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ustanowiły nagrodę im. Grażyny Langowskiej.

Jest ona przyznawana w trzech kategoriach:

  • dla nauczyciela lub wychowawcy, działającego w epoce „Solidarności” – fundator: Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej
  • dla nauczyciela szkoły polonijnej – fundator: Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska”
  • dla nauczyciela, wychowawcy, instruktora lub opiekuna za krzewienie postawy patriotycznej w młodym pokoleniu – fundator: Instytut Pamięci Narodowej

Patronką Nagrody jest Grażyna Langowska (1946–2009) – nauczycielka, działaczka NSZZ „Solidarność”, represjonowana przez władze komunistyczne.

W 2021 IPN uhonorował swoją nagrodą Adama Lichotę – nauczyciela w Zespole Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie, a w 2022 otrzymała ją Małgorzata Rogal-Dropińska – historyczka, nauczycielka i zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dopiewie.

do góry