Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Nagroda im. Grażyny Langowskiej dla Małgorzaty Rogal-Dropińskiej

Małgorzata Rogal-Dropińska – laureatka Nagrody im. Grażyny Langowskiej dla nauczycieli i wychowawców – Warszawa, 14 czerwca 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Dr Karol Nawrocki, prezes IPN podczas gali wręczenia Nagrody im. Grażyny Langowskiej dla nauczycieli i wychowawców – Warszawa, 14 czerwca 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Gala wręczenia Nagrody im. Grażyny Langowskiej dla nauczycieli i wychowawców – Warszawa, 14 czerwca 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Gala wręczenia Nagrody im. Grażyny Langowskiej dla nauczycieli i wychowawców – Warszawa, 14 czerwca 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Gala wręczenia Nagrody im. Grażyny Langowskiej dla nauczycieli i wychowawców – Warszawa, 14 czerwca 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Gala wręczenia Nagrody im. Grażyny Langowskiej dla nauczycieli i wychowawców – Warszawa, 14 czerwca 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

We wtorek, 14 czerwca 2022 r. , w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody nauczycielom i wychowawcom, szczególnie zaangażowanym w swoją pracę, krzewienie wartości patriotycznych nie tylko w szkole, ale również poza jej murami.

Nagroda została ustanowiona w 2021 r. przez trzy podmioty: Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Patronką Nagrody jest Grażyna Langowska (1946–2009) – nauczycielka, działaczka NSZZ „Solidarność”, represjonowana przez władze komunistyczne.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: 1) dla nauczyciela, wychowawcy, działającego w epoce „Solidarności” – fundator: Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, 2) dla nauczyciela szkoły polonijnej – fundator: Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska”, 3) dla nauczyciela, wychowawcy, instruktora, opiekuna za krzewienie postawy patriotycznej w młodym pokoleniu – fundator: Instytut Pamięci Narodowej.

Nagrodę ufundowaną przez Instytut Pamięci Narodowej wręczył laureatce – Małgorzacie Rogal-Dropińskiej prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

Mojemu pokoleniu przyniosło wolność pokolenie Solidarności, które walczyło o ideały i wartości tak bliskie nam i naszemu sercu. To pokolenie sprawiło, że tym, którzy urodzili się w latach 80., wolność została właściwie podarowana. Ta wolność i niepodległość musiała jednak zostać zagospodarowana pamięcią i prawdą historyczną. I to dzieje się dzięki nauczycielom, nauczycielom wyjątkowym, którzy dzisiaj odbierają swoje nagrody – mówił prezes Instytutu Pamięci Narodowej podczas uroczystości. – Wręczając tę nagrodę, mam wrażenie, że dzisiaj dokonuje się symboliczny proces za sprawą dwóch wspaniałych kobiet – pani Grażyny Langowskiej i pani Małgorzaty Rogal-Dropińskiej. To proces, w którym jedna z tych pań, kobieta wolności i solidarności, wolność nam przyniosła, a druga tę wolność zagospodarowuje prawdą historyczną i pamięcią dla Rzeczypospolitej – powiedział dr Nawrocki.

Małgorzata Rogal-Dropińska, historyk, nauczyciel i zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dopiewie w okresie ostatnich 20 lat angażowała się w wiele przedsięwzięć wpisujących się we wzorowe upowszechnianie historii oraz krzewienie i popularyzowanie patriotycznej postawy wśród młodzieży szkolnej. Lista szczegółowych inicjatyw uzasadniających przyznanie nagrody jest imponująca. Oto najważniejsze z nich:

1. Liczne akcje szkolne ukierunkowane na modelowanie wzorca osobowego (warsztaty, konkursy, przedstawienia, upamiętnianie, gry terenowe).

2. Przedsięwzięcia ukierunkowane na budowanie postaw patriotycznych (inscenizacje, upamiętnienia, obchody świąt i rocznic, tworzenie gazetek szkolnych, audycji radiowych, rajdy, młodzieżowe sesje naukowe, spotkania z regionalistami, wywiady ze świadkami historii).

3. Działania na rzecz poznawania i poszerzania wiedzy o Wielkopolsce (współorganizacja obchodów Narodowego Święta Niepodległości na terenie gminy, uczestnictwo w obchodach rocznicy Powstania Wielkopolskiego – tworzenie żywej flagi, koordynacja projektu historycznego „Mieszkańcy Gminy Dopiewo w XX wieku”, współautorstwo publikacji pt. Pamięć i przeszłość… Gmina Dopiewo w okresie XX wojny światowej, red. Eligiusz Tomkowiak, przygotowanie folderu o miejscach pamięci, przygotowanie kalendarza zawierającego fotografie miejsc pamięci gminy. Organizacja: spotkań z cyklu „Powrót do Przeszłości”, „Wielkopolskiego Rajdu Integracyjnego Sprawni Inaczej – Bez Barier i Granic”, oraz młodzieżowej sesji naukowej „Więźniowie obozów koncentracyjnych – mieszkańcy Dopiewa” czy warsztatów w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Poznaniu i publikacji albumu: Podróż w czasie – Dopiewo.

4. Koordynatorka lokalnych obchodów 1050-lecia chrztu Polski (inscenizacja pt. „Co Polska zawdzięcza chrześcijaństwu” oraz I rajdu integracyjnego „Początki Polski”. Organizatorka konkursów historycznych dla uczniów gimnazjów gminy Dopiewo: „Polska pierwszych Piastów” oraz „Polska następnych Jagiellonów”. Koordynatorka projektu „20 lat wspólnie” (kampania edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Małgorzata Rogal-Dropińska współpracuje również z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu w ramach projektu „Tajemnice lasów Palędzko-Zakrzewskich”. W okresie okupacji w latach 1939–1942 we wspomnianych lasach Niemcy dokonali największej w Wielkopolsce zbrodni na polskich elitach (księża, profesorowie, studenci, korporanci akademiccy, członkowie Związku Zachodniego, Powstańcy Wielkopolscy). Upamiętnianie tego wydarzenia stanowi istotny element wychowania patriotycznego, kształtowania postaw oraz dbania o to wyjątkowe miejsce pamięci. Przedmiotem działań Małgorzaty Rogal-Dropińskiej jest również historia lokalnego „Sokoła”, który prężnie działał na terenie gminy Dopiewo w latach 1909–1939. Pani Małgorzata jest nauczycielką „z pasją”, w pełni zaangażowaną w realizowane projekty  patriotyczne i kształtowanie postaw młodzieży. Jest także wyróżniającą się postacią w środowisku nauczycieli w Wielkopolsce.

Grażyna Langowska – ur. 14 X 1946 w Rzeszotarach k. Warszawy, zm. 2 XI 2009 w Olsztynie. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Humanistyczny (1970). Nauczycielka jęz. polskiego w olsztyńskich szkołach.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka „S” pracowników oświaty; członek Prezydium MKZ w Olsztynie, w 1981 przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania, w VI i IX 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, członek Prezydium ZR, rzecznik prasowy, delegat na I KZD. W IV 1981 uczestniczka Kongresu Światowej Konfederacji Pracy w Brukseli.

25 XII 1981 aresztowana za sporządzenie 13 XII 1981 petycji kolportowanej w Olsztynie, przetrzymywana w AŚ w Ostródzie, 2 II 1982 skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie na 1,5 roku więzienia, 16 III 1982 SN Izba Wojskowa uchylił wyrok, 3 VI 1982 wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie skazana na 9 mies. więzienia w zawieszeniu; zwolniona z pracy, przywrócona po roku. Kolporterka prasy podziemnej, m.in. „Rezonansu”, „Woli”, „Tygodnika Mazowsze”, uczestniczka nieformalnych spotkań działaczy opozycji, obserwatorka procesów (m.in. w Elblągu: Władysława Kałudzińskiego, Andrzeja Bobera, w Olsztynie: Władysława Frasyniuka), przedstawicielka Komitetu Helsińskiego w Regionie. Od 1988 uczestniczka reaktywowania struktur związkowych. 25–28 VIII 1988 uczestniczka Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

1989– 1991 posłanka RP z listy KO „S”, w Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego; 1990–1996 woj. kurator oświaty, odwołana przez ministra Jerzego Wiatra. 1991–1997 w PC, nast. w PPChD; 1997–2001 posłanka RP z listy AWS, w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Kultury i Środków Przekazu.

Odznaczona pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Polecamy broszurę IPN poświęconą Grażynie Langowskiej

Gala jest współfinansowana ze środków budżetu państwa rozdysponowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022.

Uroczystość wręczenia statuetek I edycji Nagrody odbyła się w Olsztynie 25 października 2021 r.

 

do góry