Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Gala łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 18 sierpnia 2022

– Świadek historii narodu, cywilizacji i kultur ma ogromną moc autorytetu, ale niesie też brzemię odpowiedzialności, bowiem to świadkowie dokonują analizy, wiwisekcji przeszłości, analizy nie tylko pod względem faktograficznym, lecz także pod względem moralnym, etycznym – mówił prezes IPN dr Karol Nawrocki podczas uroczystości wręczenia nagród „Świadek Historii” w Łodzi.

Gala VIII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 18 sierpnia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala VIII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 18 sierpnia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Prezes IPN dr Karol Nawrocki podczas gali VIII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 18 sierpnia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala VIII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 18 sierpnia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala VIII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 18 sierpnia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala VIII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 18 sierpnia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala VIII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 18 sierpnia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala VIII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 18 sierpnia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala VIII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 18 sierpnia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala VIII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 18 sierpnia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala VIII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 18 sierpnia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala VIII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 18 sierpnia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala VIII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 18 sierpnia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Gala VIII łódzkiej edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” – Łódź, 18 sierpnia 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)

18 sierpnia  2022 r. w sali balowej Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie nagród IPN „Świadek Historii” laureatom VIII łódzkiej edycji. Nagrody odebrali: red. Agata Ewa Zielińska, Wiesław Paluchowski, Muzealna Grupa Historyczna im. II Batalionu 18 Pułku Piechoty, Blanka Magdalena Hauke, red. Jarosław Warzecha oraz Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy”. 

Nagroda Honorowa „Świadek Historii” jest lokalnym odpowiednikiem ogólnopolskiego „Kustosza Pamięci Narodowej”. Przyznawana jest przez Instytut Pamięci Narodowej osobom, instytucjom i organizacjom w szczególny sposób zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym Instytut w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Wyróżnionym osobom i organizacjom nagrody wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. W swoim wystąpieniu podczas uroczystości prezes IPN podkreślił, że nagroda „Świadek Historii” jest szczególnie ważna, ponieważ honoruje „tych, którzy są z nami na co dzień w całej Polsce, w wielu regionach”.

To świadkowie upominają się o tych, których niesłusznie oskarżono, o tych, których w sposób niegodny systemy totalitarne zamordowały – mówił prezes IPN. – Świadkowie historii upominają się o wielkich bohaterów, ale też o tych bohaterów mniejszych, lokalnych, mają odwagę mówić o nich i upominać się o nich, bo oni nie mają własnego głosu. Ale świadek historii ma także odwagę powiedzieć o tych, którzy nie zasługują na pamięć, na szacunek wolnej, niepodległej i demokratycznej Polski. Może dlatego wielu filozofów stawia właściwie znak równości pomiędzy świadectwem a prawdą. Za tę walkę o prawdę, głośne mówienie o prawdzie, o polskiej historii w XX wieku chcę Wam wszystkim – Świadkom Historii serdecznie podziękować  – zwrócił się do nagrodzonych prezes IPN.

Laureaci Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

red. Agata Ewa Zielińska

Dziennikarka, publicystyka i reportażystka Polskiego Radia Łódź, od lat związana z tematyką historyczną. Jest autorką licznych audycji radiowych poświęconych najnowszej historii Polski, m.in. „Odkłamać przeszłość”, „Ostatni z rodu”, „Nieść chętną pomoc bliźnim”, „Rozmowy o historii”; wielokrotnie współpracowała z łódzkim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej podczas tworzenia różnorakich form radiowych; dzięki jej pracy i determinacji możliwe jest odtworzenie szczegółów wielu wydarzeń sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet ponad stu lat.

Wiesław Paluchowski

Prezes Stowarzyszenia Pułku 37, zrzeszającego pasjonatów historii wojskowości i tradycji patriotycznej. Organizator jednego z największych w Polsce zlotów grup rekonstrukcyjnych, ze szczególnym podkreśleniem wojska II RP, pod nazwą „Odyseja Historyczna”. Od lat zajmuje się  pielęgnowaniem pamięci o tradycjach narodowych, dbałością o polskość oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działa na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej poprzez organizację prelekcji dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz aktywność kulturotwórczą, turystyczną, a także społeczną członków Stowarzyszenia. Zajmuje się również renowacją historycznego wyposażenia i uzbrojenia oraz sprawuje opiekę nad grobami poległych żołnierzy.

Muzealna Grupa Historyczna im. II Batalionu 18 Pułku Piechoty

Stowarzyszenie prężnie działa od 1998 roku. Głównym jego zadaniem jest krzewienie wiedzy na temat historii i dziedzictwa narodowego, upamiętnianie wydarzeń historycznych, m.in. poprzez organizację licznych ekspozycji plenerowych, młodzieżowych spotkań z historią, budowę szlaków turystycznych, organizację rajdów na miejsca bitew; popularyzowanie kultury i sztuki, a także krajoznawstwa, turystyki, strzelectwa i wojskowości. Ponadto grupa bierze czynny udział w świętach państwowych oraz uroczystościach patriotycznych; publikuje materiały historyczne, organizuje wykłady i konkursy; wnioskuje o remonty obiektów historycznych oraz nadawanie honorowego obywatelstwa zasłużonym ludziom. Przedstawiciele stowarzyszenia działają na rzecz upowszechniania i podtrzymywania postaw patriotycznych i tradycji oręża polskiego; od wielu lat asystują w ostatniej drodze żołnierzom września i patriotom polskim. W 2008 r. Stowarzyszenie zostało wyróżnione Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, a w 2009 r. Medalem Pro Memoria.

Blanka Magdalena Hauke

Emerytowana nauczycielka i dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kasińskiego w Białej, gm. Zgierz. Autorka licznych monumentów historii regionu w obszarze edukacyjnym, wydawniczym oraz naukowym; inicjatorka i współzałożycielka Izby Pamięci Narodowej poświęconej losom dziewcząt polskich, więzionych w Dzierżąznej w filii niemieckiego obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi; odznaczona m.in. Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz Medalem Pamiątkowym za zasługi w propagowaniu problematyki zbrodni hitlerowskich Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich Instytutu Pamięci Narodowej.

red. Jarosław Warzecha

Wieloletni dziennikarz, który znaczną część swojej działalności poświęcił najnowszej historii Polski; konsekwentny orędownik prezentowania na antenie Radia tematów związanych z polskimi dążeniami niepodległościowymi; autor ponad 800 audycji emitowanych na antenie Polskiego Radia Łódź w cyklu „Magazyn historyczny” i „Rozmowy o historii”; autor publikacji „Nie kracz Słowik, nie kracz” z Andrzejem Słowikiem, liderem NSZZ „Solidarność” regionu łódzkiego; twórca historycznych słuchowisk radiowych, m.in. „Akcja N”, „Ostatni rozkaz”, „Jest super”, „Co się stało na wybrzeżu”.

Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy”

Grupa pasjonatów działająca na polu historycznym, edukacyjnym, ekspozycyjnym, paramilitarnym i proobronnym. Głównym celem Stowarzyszenia jest przywracanie pamięci o rodowodzie, dziejach i testamencie żołnierzy pułków Strzelców Kaniowskich. Odtwarzanie historycznego wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia żołnierzy II Rzeczypospolitej Polski. Dbałość o miejsca walk i pochówku żołnierzy. Pozyskiwanie relacji, wspomnień i przedmiotów świadczących o dziejach Strzelców Kaniowskich. Ponadto, od 2005 roku Stowarzyszenie jest współorganizatorem inscenizacji historycznej w Strońsku-Bieleniu oraz autorem licznych publikacji, m.in. „Historia żołnierskich kapliczek”, „Szary ich strój”, „Strzelcy Kaniowscy na Ziemi Zgierskiej 1918-39”. Dodatkowym atutem jest rozwijanie aktywności naukowej, kulturotwórczej, turystycznej oraz społecznej wśród członków stowarzyszenia.

 

do góry