Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Nagroda im. Janusza Kurtyki dla Przemysława Benkena za ksiażkę „Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody”

Nagroda im. Janusza Kurtyki dla Przemysława Benkena za ksiażkę „Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody”

W VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, organizowanym przez Fundację im. Janusza Kurtyki w Warszawie, zwyciężyła książka dr. Przemysława Benkena „Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody”.

10 czerwca 2022 r. w siedzibie Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Fundacji. W oparciu o merytoryczną dyskusję nad recenzjami konkursowymi wszystkich finałowych prac Rada w tajnym głosowaniu wyłoniła książkę dr. Przemysława Benkena „Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody” (IPN, Warszawa 2016), decydując tym samym o przyznaniu Autorowi Nagrody im. Janusza Kurtyki.

Była to VI edycja dorocznego Konkursu, której tematyka brzmiała: „Armia Krajowa i postawy Polaków w latach II wojny światowej. Historia i dziedzictwo”. Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski oraz jej wydanie w renomowanym wydawnictwie naukowym. Fundacja zorganizuje uroczystą galę konkursową 27 sierpnia 2022 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, w ramach Przeglądu Przeszłość/Przyszłość, a następnie promocję książki na Zachodzie.

Dr Damian K. Markowski, który był recenzentem konkursowym nagrodzonej książki, stwierdził: Autor posiada niemały talent pisarski, sprawnie wciągając czytelnika w opisywaną fabułę. Z informacji pochodzących z dokumentów bezpieki zgromadzonych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz ze źródeł uzupełniających Przemysław Benken stworzył wartką fabułę, z polotem opisując kolejne hipotezy i możliwości rozwoju wypadków”.

Nagrodzona praca potwierdza rozległą wiedzę Autora, bezbłędny warsztat oraz umiejętność pracy na źródłach wytworzonych przez aparat bezpieczeństwa. Zdaniem recenzenta, to dojrzała i wartościowa monografia, stanowiąca „cenny przyczynek do badań nad powojennymi losami pokolenia Kolumbów na przykładzie jednej z najbardziej wartościowych jednostek, jakie to pokolenie było zdolne wydać spośród młodej inteligencji Warszawy”.

Autorowi serdecznie gratulujemy przyznania Nagrody. Wszystkim Uczestnikom składamy podziękowania za udział w Konkursie.

 

  • Nagroda im. Janusza Kurtyki dla Przemysława Benkena za ksiażkę „Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody”
    Nagroda im. Janusza Kurtyki dla Przemysława Benkena za ksiażkę „Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody”
  • Nagroda im. Janusza Kurtyki dla Przemysława Benkena za ksiażkę „Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody”
    Nagroda im. Janusza Kurtyki dla Przemysława Benkena za ksiażkę „Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody”

 

O Fundacji:

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej, jej historii i historiografii, w kraju i za granicą. Stawia sobie za cel dbanie o jej dobre imię oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i obywatelskiej, a także postaw patriotycznych. Misją Fundacji jest wyjście naprzeciw wyzwaniom w zakresie polityki historycznej oraz jej współkształtowanie poprzez realizację konkretnych programów

Drugim kluczowym aspektem działalności Fundacji jest upamiętnienie dorobku jej Patrona. Stworzyliśmy Bibliotekę, zawierającą zbiór literatury z zakresu mediewistyki i historii najnowszej, którego bazę i dominującą część stanowi bogaty księgozbiór Janusza Kurtyki.

do góry