Nawigacja

Aktualności

Nagroda im. Janusza Kurtyki dla Przemysława Benkena za ksiażkę „Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody”

Nagroda im. Janusza Kurtyki dla Przemysława Benkena za ksiażkę „Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody”

W VI edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, organizowanym przez Fundację im. Janusza Kurtyki w Warszawie, zwyciężyła książka dr. Przemysława Benkena „Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody”.

10 czerwca 2022 r. w siedzibie Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Fundacji. W oparciu o merytoryczną dyskusję nad recenzjami konkursowymi wszystkich finałowych prac Rada w tajnym głosowaniu wyłoniła książkę dr. Przemysława Benkena „Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody” (IPN, Warszawa 2016), decydując tym samym o przyznaniu Autorowi Nagrody im. Janusza Kurtyki.

Była to VI edycja dorocznego Konkursu, której tematyka brzmiała: „Armia Krajowa i postawy Polaków w latach II wojny światowej. Historia i dziedzictwo”. Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski oraz jej wydanie w renomowanym wydawnictwie naukowym. Fundacja zorganizuje uroczystą galę konkursową 27 sierpnia 2022 r. w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, w ramach Przeglądu Przeszłość/Przyszłość, a następnie promocję książki na Zachodzie.

Dr Damian K. Markowski, który był recenzentem konkursowym nagrodzonej książki, stwierdził: Autor posiada niemały talent pisarski, sprawnie wciągając czytelnika w opisywaną fabułę. Z informacji pochodzących z dokumentów bezpieki zgromadzonych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz ze źródeł uzupełniających Przemysław Benken stworzył wartką fabułę, z polotem opisując kolejne hipotezy i możliwości rozwoju wypadków”.

Nagrodzona praca potwierdza rozległą wiedzę Autora, bezbłędny warsztat oraz umiejętność pracy na źródłach wytworzonych przez aparat bezpieczeństwa. Zdaniem recenzenta, to dojrzała i wartościowa monografia, stanowiąca „cenny przyczynek do badań nad powojennymi losami pokolenia Kolumbów na przykładzie jednej z najbardziej wartościowych jednostek, jakie to pokolenie było zdolne wydać spośród młodej inteligencji Warszawy”.

Autorowi serdecznie gratulujemy przyznania Nagrody. Wszystkim Uczestnikom składamy podziękowania za udział w Konkursie.

 

 

O Fundacji:

Fundacja im. Janusza Kurtyki została powołana w 2016 roku, by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej, jej historii i historiografii, w kraju i za granicą. Stawia sobie za cel dbanie o jej dobre imię oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i obywatelskiej, a także postaw patriotycznych. Misją Fundacji jest wyjście naprzeciw wyzwaniom w zakresie polityki historycznej oraz jej współkształtowanie poprzez realizację konkretnych programów

Drugim kluczowym aspektem działalności Fundacji jest upamiętnienie dorobku jej Patrona. Stworzyliśmy Bibliotekę, zawierającą zbiór literatury z zakresu mediewistyki i historii najnowszej, którego bazę i dominującą część stanowi bogaty księgozbiór Janusza Kurtyki.

do góry