Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Promocja 38. numeru półrocznika naukowego „Pamięć i Sprawiedliwość” – Warszawa, 18 maja 2022

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na promocję 38. numeru półrocznika naukowego „Pamięć i Sprawiedliwość”. Spotkanie odbędzie się 18 maja (środa) o godz. 18:00 w Centralnym Przystanku Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

W dyskusji udział wezmą:

  • prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (Biuro Badań Historycznych IPN/Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku);
  • dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie);
  • dr hab. Mirosław Szumiło, prof. UMCS (Biuro Badań Historycznych IPN/ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Prowadzenie: dr hab. Marcin Kruszyński, prof. LAW (Biuro Badań Historycznych IPN/Lotnicza Akademia Wojskowa).

Transmisja na kanale IPNtv

 

 

Tematem wiodącym 38 numeru „Pamięci i Sprawiedliwości” jest odrodzenie państwa polskiego w 1918 r. i walka o jego granice.

Różne środowiska polityczne w kraju, wykraczając poza ściśle wytyczone ramy programów partyjnych i praktycznych zadań, angażowały się w konstytuowanie niepodległości. Józef Piłsudski, Roman Dmowski i inni realizowali marzenie wcześniejszych pokoleń o wolnym państwie, mocno osadzonym terytorialnie. Państwie będącym partnerem dla mocarstw zachodnich, odgrywającym rolę regionalnego lidera. W tym niełatwym okresie pierwszych kilku lat suwerenności rządzący przeprowadzili udaną konsolidację wewnętrzną, podjęli wysiłek świadomego budowania tożsamości, a także skupili zbiorowe uczucia wokół zasadniczej idei, za jaką uważano obronę ojczyzny przed zewnętrznymi wrogami. Racją stanu II RP stała się walka z bolszewikami, następnie koncepcja poszukiwania ładu międzynarodowego, w którym Polska dysponowała określoną pozycją wynikającą z położenia terytorialnego. W tekstach przygotowanych przez cenionych autorów zaprezentowano te aspekty, formujące dzisiaj sposób myślenia Polaków, pokazując rozległość przestrzeni tematycznych łączących się z tytułowym zagadnieniem niniejszego tomu.

 

do góry