Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

XVI Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – Palczew, 5–10 września 2022

Instytut Pamięci Narodowej zorganizował szesnastą edycję Letniej Szkoły Historii Najnowszej dla doktorantów oraz studentów ostatnich lat historii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, a także innych kierunków, zainteresowanych szeroko rozumianą najnowszą historią Polski. Zajęcia odbędą się w dniach 5–10 września 2022 r. w ośrodku konferencyjnym w Palczewie.
 
Poprzednie edycje to wykłady znakomitych badaczy (m.in. profesorów Antoniego Dudka, Agnieszki Kolasy-Nowak, Włodzimierza Sulei, Andrzeja Paczkowskiego, Andrieja Portnova), dyskusje, seminaria oraz warsztaty (m.in. na temat historii mówionej, sztuki prezentacji czy tworzenia tekstów popularnonaukowych). Tegoroczny program ma podobny charakter i uwzględnia zainteresowania badawcze uczestników i uczestniczek. Przygotowane referaty dyskutowane będą podczas zajęć, a po ich uzupełnieniu i rozwinięciu, zostaną opublikowane w formie recenzowanego zbioru studiów. 
 

PROGRAM

 

5 IX 2022, poniedziałek

12:00 – wyjazd z Warszawy do ośrodka (parking pod Pałacem Kultury i nauki, od strony „Kinoteki”)

15:00–17:00 – wykład inauguracyjny: dr hab. Konrad Białecki: Katolicy zaangażowani społecznie w okresie PRL

17:00–17:15 – przerwa na kawę

17:15–18:45 – seminarium. Prowadzenie: dr hab. Konrad Białecki

1. Radosław Wnorowski: Przyczynek do badań nad fundacją stypendialną im. Józefa Piłsudskiego 1920-1939

2. Rafał Juściński: Utworzenie Instytutu Pamięci Narodowej w roku 1984 jako element konstruowania nowych założeń polityki historycznej PRL

 

6 IX 2022, wtorek

9:00–10:30 – seminarium. Prowadzenie: dr Malwina Siewier

3. Piotr Siewak: Od Hołówki do Pierackiego. Działalność prewencyjna i represyjna Policji Państwowej pomiędzy najgłośniejszymi zamachami na urzędników państwowych

4. Łukasz Zaroda: Od „pożałowania godnych demonstracji” do „walki z polskim faszyzmem”. Wybrane masowe wystąpienia ludności dwudziestolecia międzywojennego i problematyka ich postrzegania na przestrzeni lat

10.30–10.45 – przerwa kawowa

10.45–12.45 – wykład: dr Malwina Siewier: Rola policji w systemie bezpieczeństwa autonomicznego woj. śląskiego w okresie II RP

12:45–13:45 – przerwa obiadowa

13:45–14:45 – wykład: Paweł Zielony: Zasób archiwalny IPN i możliwości badawcze jakie daje

14:45–15:00 – przerwa kawowa

15:00–17.00 – wykład: prof. dr hab. Wojciech Kowalski: Restytucja, repatriacja i zwrot dóbr kultury. Teoria i praktyka

17.00–17:15 – przerwa na kawę

17:15–18:45 – seminarium: Prowadzenie: dr hab. Wojciech Kowalski

5. Damian Marculewicz: Straty materialne ludności cywilnej powiatu białostockiego w okresie II wojny światowej

6. Tomasz Korban: Bank von Danzig 1923–1939. Funkcjonowanie i związki z Polską

 

7 IX 2022, środa

9:00–10:30 – seminarium. Prowadzenie: dr hab. Wojciech Kucharski 

7. Mikołaj Wełnic: Eksterminacja duchowieństwa wielkopolskiego w czasie II wojny światowej na przykładzie losów ks. Franciszka Jedwabskiego oraz br. Józefa Zapłaty

8. Michał Owczarek: Relacje Stolica Apostolska – Polska Rzeczpospolita Ludowa w misjach nuncjuszy apostolskich do spraw specjalnych poruczeń abpa Luigiego Poggi oraz abpa Francesco Colasuonno

10:30–11:00 – przerwa kawowa

11:00–13:00 – wykład: dr hab. Wojciech Kucharski: Oral history w badaniach naukowych. Problemy natury etycznej i prawnej

13:00–14:00 – obiad

14:00–16:00 – wykład: prof. Antoni Dudek: Dylematy historyka dziejów najnowszych

16:00–16:15 – przerwa kawowa

16:15–18:30 – seminarium. Prowadzenie:  dr hab. Joanna Lubecka

9. Piotr Budzyński: Przeciw „despocie z autorytetem”? Rola Witolda Kuli w sporze o wybór pierwszego dyrektor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk

10. Sylwia Borowska: Dzienniki Osieckiej jako źródło historyczne

11. Konrad Majchrzyk: Struktura organizacyjna KW PZPR w Lublinie w latach 195675

 

8 IX 2022, czwartek

9:00–11:00 – wykład: dr hab. Jan Szumski: Dokumenty dotyczące Polski i Polaków w archiwach zagranicznych

11:00–11:45 – przerwa kawowa

11:45–13:45 – wykład: dr hab. Joanna Lubecka: Osądzanie zbrodniarzy wojennych – perspektywa humanistyczna

13:45–14:45 – obiad

15:00–16:30 –  seminarium. Prowadzenie: dr hab. Władysław Bułhak

12. Marcin Petrynko-Cyfrowicz: Żołnierze Armii Polskiej we Francji w latach 1917-1919. Życie na froncie i w koszarach

13. Kamil Kołodziej: Udział polskich oddziałów wojskowych i organizacji paramilitarnych w uroczystościach państwowych, kościelnych i lokalnych w świetle badań nad relacjami społeczeństwa z Wojskiem Polskim na obszarze autonomicznego województwa śląskiego w latach 1922-1939

16:30–17:00 – przerwa kawowa

17:00– 18:30 – seminarium. Prowadzenie: dr. hab. Sebastian Ligarski

14. Anna Sienkiewicz: Marzenia versus możliwości. Branża odzieżowa w Polsce lat 60. XX wieku w perspektywie magazynów branżowych i doświadczeń konsumentów

15. Karolina Szczęsna: Kobiety na traktory? - Wizerunek kobiety wiejskiej w fotografii Grażyny Rutowskiej z lat 70. XX wieku. Studium przypadku

 

9 IX 2022, piątek

9:00–11:00 – wykład: dr. hab. Sebastian Ligarski: Twórcy i ich dzieła jako źródło historyczne

11:00–11:15 – przerwa na kawę

11:15–13:15 wykład: dr Paweł Miedziński: Fotografia prasowa w badaniach historycznych

13:15-14:15 – obiad

14:15–16:15 – wykład: dr Bogusław Tracz: Pomiędzy modą a opozycją. Subkultury młodzieżowe w PRL

16:15-16:45 – przerwa kawowa

16:45–18:15 – seminarium. Prowadzenie: dr Konrad Graczyk

16.  Justyna Rolińska: Formy pomocy udzielanej ludności polskiej w okupowanym Krakowie w latach 1939-1945

17. Kacper Awzan: Słowacka okupacja polskiej Orawy w latach 1939-1945 w świetle dokumentów okresného úradu w Trzcianie

 

10 IX 2022, sobota

9:30 – wręczenie dyplomów

10:00 – wyjazd do Warszawy

 
Dodatkowych informacji udziela:
Marta Mazurkiewicz
marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl
do góry