Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Marian Rejewski został patronem dworca kolejowego – Bydgoszcz, 2 lutego 2022

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał imię Mariana Rejewskiego, genialnego polskiego kryptologa.

Uroczystość nadania imienia Mariana Rejewskiego dworcowi kolejowemu Bydgoszcz Główna. Bydgoszcz, 2 lutego 2022. Fot. IPN
Uroczystość nadania imienia Mariana Rejewskiego dworcowi kolejowemu Bydgoszcz Główna. Bydgoszcz, 2 lutego 2022. Fot. IPN
Uroczystość nadania imienia Mariana Rejewskiego dworcowi kolejowemu Bydgoszcz Główna. Bydgoszcz, 2 lutego 2022. Fot. IPN

Dworzec Bydgoszcz Główna jest jednym z największych dworców kolejowych w Polsce oraz największym w województwie kujawsko-pomorskim. Nadanie mu imienia Mariana Rejewskiego jest wspaniałym uhonorowaniem dokonań genialnego polskiego kryptologa.

W uroczystości wzięli udział m.in: prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Krzysztof Mamiński, minister Łukasz Schreiber oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który podkreślił, że nadawanie patronów dworcom stanowi przykład budowania tożsamości narodowej i jest świadectwem pamięci o ważnych postaciach z kart naszej historii.

Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali:. prof. Wojciech Polak – Zastępca Przewodniczącego Kolegium IPN, prof. Mirosław Golon – zastępca dyrektora IPN Gdańsk oraz Edyta Cisewska – naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy.

***

Marian Rejewski przyszedł na świat 16 sierpnia 1905 r. w Bydgoszczy. Był absolwentem wydziału matematyczno-przyrodniczego Uniwersytetu Poznańskiego, studiował też statystykę ubezpieczeniową w Getyndze. Po powrocie do kraju w 1930 r. został dokooptowany do zespołu poznańskiej filii Biura Szyfrów, a następnie został zatrudniony w Referacie BS-4 (szyfry niemieckie) Sztabu Głównego WP.

Wraz z Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim wszedł w skład zespołu, który złamał szyfry Enigmy – niemieckiej maszyny szyfrującej. W przededniu wybuchu II wojny światowej, na polecenie najwyższych polskich władz wojskowych, zespół BS-4 zaprezentował i przekazał swoje doświadczenia i urządzenia (w tym zrekonstruowaną Enigmę) przedstawicielom brytyjskich i francuskich służb kryptologicznych, którym dotąd nie udało się złamać Enigmy (24–27 VII 1939). W opinii historyków był to jeden z ważnych czynników zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej.

do góry