Nawigacja

Aktualności

Rozmowa online „KOR i opozycja przedsierpniowa w Wielkopolsce” – Poznań, 4 stycznia 2022

Jakie były początki działalności opozycyjnej Lecha Dymarskiego? Jakie organizacje opozycyjne i jakie formy tej działalności miały miejsce w Poznaniu przed powstaniem NSZZ „Solidarność”?

O swojej działalności opozycyjnej mówi Lech Dymarski – uczestnik działań opozycyjnych od 1975 r., od 1976 współpracownik Komitetu Obrony Robotników (KOR), następnie Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, autor wierszy i artykułów w prasie i wydawnictwach niezależnych, m.in. w Niezależnej Oficynie Wydawniczej, pismach „Krytyka” i „Puls”.

Moderatorzy: prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (Wydział Filozoficzny UAM/OBBH IPN w Poznaniu) i dr Przemysław Zwiernik (OBBH IPN w Poznaniu).

Lech Dymarski wspomina początki swojego zaangażowania w działalność opozycyjną, działalność Komitetu Obrony Robotników, innych organizacji opozycyjnych, inicjatywy wspierające strajkujących robotników na Wybrzeżu w sierpniu 1980 r. i wyjazd do Stoczni Gdańskiej.

 

do góry