Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Dyskusja o książce „Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, tom 2: Struktury administracji wyznaniowej i pierwsze lata działalności Urzędu ds. Wyznań w Polsce ludowej (1945–1956)” – Warszawa, 12 stycznia 2022

Dyskusja o książce „Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, tom 2: Struktury administracji wyznaniowej i pierwsze lata działalności Urzędu ds. Wyznań w Polsce ludowej (1945–1956)” – Warszawa, 12 stycznia 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Dr hab. Konrad Białecki prof. UAM (IPN Poznań). Dyskusja o książce „Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, tom 2 – Warszawa, 12 stycznia 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Dr hab. Rafał Łatka (BBH IPN, IDMN). Dyskusja o książce „Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, tom 2 – Warszawa, 12 stycznia 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Dr Bartłomiej Noszczak (IPN Warszawa). Dyskusja o książce „Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, tom 2 – Warszawa, 12 stycznia 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Dr hab. Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok). Dyskusja o książce „Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, tom 2 – Warszawa, 12 stycznia 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)

Zapraszamy do obejrzenia dyskusji o książce Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, tom 2: Struktury administracji wyznaniowej i pierwsze lata działalności Urzędu ds. Wyznań w Polsce ludowej (1945–1956), pod red. Rafała Łatki. Spotkanie odbyło się 12 stycznia 2022 roku w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie, było transmitowane na kanale IPNtv.

W rozmowie wzięli udział:

  • dr hab. Konrad Białecki prof. UAM (IPN Poznań)
  • dr hab. Rafał Łatka (BBH IPN, IDMN)
  • dr Bartłomiej Noszczak (IPN Warszawa)
  • dr hab. Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok)

 

 

Drugi tom publikacji „Urząd do spraw Wyznań”. Struktury – działalność – ludzie” jest kolejną publikacją mającą na celu opisanie struktur, działalności i pracowników aparatu wyznaniowego Polski ludowej oraz wybranych aspektów jego działalności w pierwszej dekadzie panowania w Polsce systemu komunistycznego. Powstał w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.

Publikacja składa się z 16 tekstów dotyczących tytułowej problematyki.

do góry