Nawigacja

Видання IPN укр

Książki

Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, tom 2: Struktury administracji wyznaniowej i pierwsze lata działalności Urzędu ds. Wyznań w Polsce ludowej (1945–1956)

  • Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, tom 2
    Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, tom 2

Urząd do spraw Wyznań – struktury, działalność, ludzie, tom 2: Struktury administracji wyznaniowej i pierwsze lata działalności Urzędu ds. Wyznań w Polsce ludowej (1945–1956), praca zbiorowa pod red. Rafała Łatki, Warszawa 2021, 496 s., ISBN 978-83-8229-257-2                              

Drugi tom publikacji Urząd do spraw Wyznań – Struktury, działalność, ludzie jest kolejną publikacją mającą na celu opisanie struktur, działalności i pracowników aparatu wyznaniowego Polski ludowej oraz wybranych aspektów jego działalności w pierwszej dekadzie panowania w Polsce systemu komunistycznego. Powstał w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.

Publikacja składa się z 16 tekstów dotyczących tytułowej problematyki.

Książka powstała w ramach serii wydawniczej „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie” (red. naukowy serii dr hab. Rafał Łatka).

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowaDostępność Biuletynu IPN w placówkach Poczty Polskiej

do góry