Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Jubileusz ks. prof. Zygmunta Zielińskiego połączony z wręczeniem księgi pamiątkowej „Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane...” – Lublin, 16 grudnia 2021

Transmisja uroczystości jubileuszu ks. prof. Zygmunta Zielińskiego połączona z wręczeniem księgi pamiątkowej „Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane ks. prof. dr. hab. Zygmuntowi Zielińskiemu w 90. rocznicę urodzin”

Jubileusz ks. prof. Zygmunta Zielińskiego połączony z wręczeniem księgi pamiątkowej „Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane...” – Lublin, 16 grudnia 2021. Fot. Dawid Florczak/IPN Lublin
Jubileusz ks. prof. Zygmunta Zielińskiego połączony z wręczeniem księgi pamiątkowej „Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane...” – Lublin, 16 grudnia 2021. Fot. Dawid Florczak/IPN Lublin
Jubileusz ks. prof. Zygmunta Zielińskiego połączony z wręczeniem księgi pamiątkowej „Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane...” – Lublin, 16 grudnia 2021. Fot. Dawid Florczak/IPN Lublin
Jubileusz ks. prof. Zygmunta Zielińskiego połączony z wręczeniem księgi pamiątkowej „Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane...” – Lublin, 16 grudnia 2021. Fot. Dawid Florczak/IPN Lublin
Jubileusz ks. prof. Zygmunta Zielińskiego połączony z wręczeniem księgi pamiątkowej „Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane...” – Lublin, 16 grudnia 2021. Fot. Dawid Florczak/IPN Lublin
Jubileusz ks. prof. Zygmunta Zielińskiego połączony z wręczeniem księgi pamiątkowej „Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane...” – Lublin, 16 grudnia 2021. Fot. Dawid Florczak/IPN Lublin
Jubileusz ks. prof. Zygmunta Zielińskiego połączony z wręczeniem księgi pamiątkowej „Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane...” – Lublin, 16 grudnia 2021. Fot. Dawid Florczak/IPN Lublin
Jubileusz ks. prof. Zygmunta Zielińskiego połączony z wręczeniem księgi pamiątkowej „Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane...” – Lublin, 16 grudnia 2021. Fot. Dawid Florczak/IPN Lublin
Jubileusz ks. prof. Zygmunta Zielińskiego połączony z wręczeniem księgi pamiątkowej „Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane...” – Lublin, 16 grudnia 2021. Fot. Dawid Florczak/IPN Lublin
Jubileusz ks. prof. Zygmunta Zielińskiego połączony z wręczeniem księgi pamiątkowej „Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane...” – Lublin, 16 grudnia 2021. Fot. Dawid Florczak/IPN Lublin
Jubileusz ks. prof. Zygmunta Zielińskiego połączony z wręczeniem księgi pamiątkowej „Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane...” – Lublin, 16 grudnia 2021. Fot. Dawid Florczak/IPN Lublin
Jubileusz ks. prof. Zygmunta Zielińskiego połączony z wręczeniem księgi pamiątkowej „Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane...” – Lublin, 16 grudnia 2021. Fot. Dawid Florczak/IPN Lublin

Ksiądz profesor Zygmunt Zieliński należy bez wątpienia do grona najwybitniejszych polskich historyków XX w., a zakres jego prac badawczych obejmuje przede wszystkim Kościół w dziejach państw i społeczeństw XIX i XX stulecia. Ten zasłużony badacz ma w swoim dorobku ponad tysiąc publikacji naukowych i popularnonaukowych, których pełny wykaz znajduje się w dalszej części tomu. Są wśród nich prace dotyczące historii Kościoła powszechnego – zwłaszcza dziejów papiestwa w XIX i XX w.; dziejów Kościoła katolickiego w Polsce w okresie rozbiorów, w dwudziestoleciu międzywojennym, w czasie II wojny światowej oraz w czasach PRL. Autor ukazuje je w szerokim kontekście religijnym, społecznym i politycznym – zarówno polskim, jak i międzynarodowym – na tle procesów historyczno-społecznych XIX i XX w., z uwzględnieniem prozopografii duchowieństwa polskiego, jego formacji duchowej i intelektualnej, działalności duszpasterskiej, społecznej i patriotycznej oraz martyrologii tej grupy. Zajmuje się także mniejszościami narodowymi i wyznaniowymi; biografistyką wybitnych postaci polskiego Kościoła oraz innych osób, m.in. polityków, działaczy społecznych; dziejami Niemiec i stosunkami polsko-niemieckimi; relacjami polsko-żydowskimi; zagadnieniami metodologicznymi w badaniach historycznych oraz historiografią i bibliografią. W swoich publikacjach podejmuje również tematy aktualne, dotyczące zarówno spraw krajowych, jak i międzynarodowych.

Transmisja na żywo na YouTube/IPNTv

 

 


O książce:

Studia zgromadzone w tomie Wokół Kościoła i władzy... zostały przygotowane przez uczniów, przyjaciół oraz osoby zainspirowane praca naukową ks. prof. Zygmunta Zielińskiego. Artykuły dotyczą głównych zainteresowań badawczych jubilata, czyli historii XIX i XX w. ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Kościoła katolickiego. Na całość składają się 23 teksty o różnej objętości i zróżnicowanym charakterze – od ujęć całościowych, przez studia przypadków, przyczynki, aż do analiz biograficznych. Redaktorom tomu zależało na tym, aby artykuły zawierały nowe informacje i ustalenia badawcze.

 

do góry