Nawigacja

Aktualności

Rondo Janusza Kurtyki w Krakowie

Rondo w pobliżu Muzeum AK w Krakowie otrzymało imię Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2005–2010, który zginął w katastrofie smoleńskiej. W uroczystości nadania imienia, która odbyła się 12 października 2021 roku na ul. Wita Stwosza, uczestniczyli Zuzanna Kurtyka i Paweł Kurtyka, fundatorzy Fundacji im. Janusza Kurtyki oraz prezes IPN dr Karol Nawrocki i jego zastępca dr hab. Karol Polejowski. Obecny był także prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Uroczystość nadania imienia Janusza Kurtyki rondu w Krakowie – 12 października 2021. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Uroczystość nadania imienia Janusza Kurtyki rondu w Krakowie – 12 października 2021. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Uroczystość nadania imienia Janusza Kurtyki rondu w Krakowie – 12 października 2021. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Prezes IPN dr Karol Nawrocki podczas uroczystości nadania imienia Janusza Kurtyki rondu w Krakowie – 12 października 2021. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Uroczystość nadania imienia Janusza Kurtyki rondu w Krakowie – 12 października 2021. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, podczas uroczystości nadania imienia Janusza Kurtyki rondu w Krakowie – 12 października 2021. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Uroczystość nadania imienia Janusza Kurtyki rondu w Krakowie – 12 października 2021. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Uroczystość nadania imienia Janusza Kurtyki rondu w Krakowie – 12 października 2021. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Zuzanna Kurtyka podczas uroczystości nadania imienia Janusza Kurtyki rondu w Krakowie – 12 października 2021. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Uroczystość nadania imienia Janusza Kurtyki rondu w Krakowie – 12 października 2021. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Przedstawiciele IPN złożyli kwiaty na grobie Janusza Kurtyki na cmentarzu Rakowickim w Krakowie – 12 października 2021. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Przedstawiciele IPN złożyli kwiaty na grobie Janusza Kurtyki na cmentarzu Rakowickim w Krakowie – 12 października 2021. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

Janusz Kurtyka kierował instytucją upominającą się o prawdę o polskim doświadczeniu XX w., zmieniającą rzeczywistość, poprawiającą jakość życia publicznego – mówił prezes IPN dr Karol Nawrocki podczas uroczystości. – Z tego ronda, za sprawą jego patrona, popłynie przywiązanie do wolności, wspomnienie solidarności wobec pokrzywdzonych przez dwa reżimy totalitarne. (…) Abyśmy wytrwale i odważnie, bo o tym chce nam powiedzieć Janusz Kurtyka, służyli Rzeczypospolitej Polskiej – dodał dr Nawrocki. Jak podkreślił, wyzwaniem i misją jest kontynuacja dzieła Janusza Kurtyki, który zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 r.

* * *

„Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni” – te słowa Janusza Kurtyki najlepiej obrazują jego kredo życiowe. Urodził się w Krakowie. Był historykiem, znawcą Polski średniowiecznej i badaczem jej dziejów najnowszych. Jako licealista współpracował z opozycyjnym Studenckim Komitetem Solidarności. Kolportował ulotki jeszcze przed Sierpniem ’80. W 1980 r. zaangażował się w niezależny ruch studencki. Był członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiował historię. Po wprowadzeniu stanu wojennego rozwijał konspiracyjne struktury NZS-u w Krakowie i w Nowej Hucie.  

Po studiach podjął pracę w Instytucie Historii PAN, gdzie w 1995 r. obronił rozprawę doktorską z zakresu nauk humanistycznych. W 2000 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 2000-2005 Janusz Kurtyka był organizatorem i dyrektorem Oddziału IPN w Krakowie. W 2005 r. Sejm powołał go na stanowisko prezesa Instytutu. Jego misję przerwała tragiczna śmierć w katastrofie smoleńskiej, w drodze na uroczystości rocznicowe w Katyniu, 10 kwietnia 2010 r.

Janusz Kurtyka był także m.in. redaktorem naczelnym „Zeszytów Historycznych WiN-u” i prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”.

Na wniosek radnego Adama Kality, na sesji 7 lipca 2021 r. Rada Miasta Krakowa postanowiła nadać imię Janusza Kurtyki rondu w ciągu ul. Wita Stwosza.

Polecamy artykuły o Januszu Kurtyce na portalu przystanekhistoria.pl.

 

 

 

 

do góry