Nawigacja

Aktualności

Katarzyna Rembacka laureatką Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza (edycja 2021) za książkę „Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza 1912–1989”

  • Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912–1989)
    Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza (1912–1989)

W 2021 roku Jury konkursu o Nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza przyznało nagrodę w wysokości 20 tys. złotych za książkę „Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza 1912–1989”, wydaną przez Instytut Pamięci Narodowej (Szczecin–Warszawa 2020), której autorką jest dr Katarzyna Rembacka ze szczecińskiego Oddziału IPN. Książka ta jest pokłosiem doktoratu z historii pomyślnie obronionego przez Autorkę w czerwcu 2019 r. w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. 

Książka jest nominowana także do tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. Jerzego Giedroycia.

Warto dodać, iż Jury wyłoniło zwycięską książkę spośród pięciu nominowanych książek w tym roku:

Nagroda im. prof. Tomasza Strzembosza, historyka i badacza dziejów najnowszych, jest przyznawana przez Fundację jego imienia autorowi najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii, tj. okresu od wybuchu II wojny światowej.

Dotychczas laureatami Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza byli: dr Anna Wilk (2020), dr Alicja Jarkowska-Natkaniec (2019), dr Witold Bagieński (2018), dr Justyna Dudek (2017), dr Mariusz Zajączkowski (2016), dr Ewa Rzeczkowska (2015), dr Wojciech Frazik (2014), dr Bartosz Kaliski i dr Paweł Kowal (2013), Wojciech Königsberg i dr Hubert Wilk (2012), dr Joanna Hytrek-Hryciuk (2011), dr Tadeusz Ruzikowski (2010) i dr Jarosław Pałka (2009).

do góry