Nawigacja

Aktualności

Promocja książki „W cieniu Einsatzgruppen. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1940” – Bydgoszcz, 2 września 2021

To pierwsza monografia tej zbrodniczej formacji niemieckiej w ujęciu całościowym i porównawczym.

Promocja książki „W cieniu Einsatzgruppen. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939-1940”
 #1
 #2
 #4
 #5
 #6
 #7
 #8

W siedzibie IPN Delagtury w Bydgoszczy odbyło się spotkanie promujące książkę „W cieniu Einsatzgruppen. Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939–1940”. W spotkaniu udział wzięli autorzy: dr Izabela Mazanowska (IPN Bydgoszcz), dr Tomasz Ceran (IPN Bydgoszcz), dr Marcin Przegiętka (IPN Warszawa) oraz recenzenci prof. Piotr Madajczyk (ISP PAN Warszawa) i dr Jan Daniluk (Gdańsk). Spotkanie prowadził dr Paweł Kosiński (IPN Warszawa).

Autorzy i redaktorzy książki słusznie wskazują, że w dotychczasowych badaniach brakuje opracowań opartych na źródłach polskich i niemieckich oraz obejmujących całość ziem polskich znajdujących się pod okupacją niemiecką – mówił prof. Piotr Madejczyk – Niniejsza publikacja przełamuje te ograniczenia. Dobrze łączy wykorzystanie starszych opracowań z nowymi badaniami. Jest pierwszym tak szeroko zakrojonym i opartym na szerokiej podstawie literatury przedmiotu i źródłowej opracowaniem zagadnienia – dodał prof. Madejczyk.

Rzetelnie wykonana, bardzo dobrze udokumentowana i tym samym wartościowa pozycja, która nie tylko porządkuje rozproszoną do tej pory wiedzę, ale także weryfikuje szereg informacji i przedstawia w precyzyjny sposób nowe ustalenia na temat tej zbrodniczej organizacji – recenzował dr Jan Daniluk.

do góry