Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Przedstawiciele IPN na XXVII Światowym Zjeździe i Pielgrzymce Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021

Gośćmi zjazdu byli prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, dyrektor Oddziału IPN w Lublinie Marcin Krzysztofik oraz dr Leon Popek, zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. To znaczące wydarzenie nie tylko dla Kresowian i ich potomków, ale dla wszystkich Polaków dbających o pamięć narodową.

 • XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Msza św. w Kaplicy NMP na Jasnej Górze w trakcie XXVII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian w Częstochowie. Fot. Sławek Kasper (IPN) Msza św. w Kaplicy NMP na Jasnej Górze w trakcie XXVII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian w Częstochowie. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski podczas mszy świętej w Kaplicy NMP na Jasnej Górze w trakcie XXVII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian w Częstochowie. Fot. Sławek Kasper (IPN) Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski podczas mszy świętej w Kaplicy NMP na Jasnej Górze w trakcie XXVII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian w Częstochowie. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Msza św. w Kaplicy NMP na Jasnej Górze w trakcie XXVII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian w Częstochowie. Fot. Sławek Kasper (IPN) Msza św. w Kaplicy NMP na Jasnej Górze w trakcie XXVII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian w Częstochowie. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Jarosław Szarek, prezes IPN podczas XXVII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) Jarosław Szarek, prezes IPN podczas XXVII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Jarosław Szarek, prezes IPN podczas XXVII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) Jarosław Szarek, prezes IPN podczas XXVII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN) XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. za wypędzonych, poległych i pomordowanych na Wschodzie w kaplicy Matki Bożej. Po nabożeństwie odbył się Marsz Pokoleń Kresowych i Apel poległych pod tablicami poświęconymi Polakom zamordowanym na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939–1947 oraz Ukraińcom udzielającym Polakom pomocy. Następnie w Sali Papieskiej podczas Światełka Pamięci wspomniano ludzi Kresów.

Podczas zjazdu odbyło się Otwarte Forum Kresowe, podczas którego głos zabrał dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Bez pamięci Kresów, nie ma pamięci narodowej Rzeczypospolitej. To jest jeden z fundamentów – mówił prezes IPN. – Kresy to cierpienie, to krew, ale przede wszystkim to nasze kulturowe dziedzictwo. Usuńmy z języka polskiego, z historii wszystkie te elementy: autorów, literaturę, malarstwo, wszystko co działo się na Kresach. Co nam zostanie? Zupełnie się zubożymy. Nie ma polskiego dziedzictwa bez pamięci o Kresach – podkreślił dr Jarosław Szarek.

Prezes IPN przypomniał inicjatywy Instytutu, które pielęgnują pamięć o Kresach: m. in. bazę zbrodni wołyńskiej, nagrodę „Semper Fidelis” – honorowe, coroczne wyróżnienie ustanowione dla osób, instytucji i organizacji społecznych za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa polskich Kresów Wschodnich, centra edukacyjne „Przystanek Historia”, które działają wśród Polaków na Wschodzie w Dyneburgu, Żytomierzu, Lwowie, Grodnie, Wilnie. Wspomniał o najnowszej publikacji IPN „Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991”. Zaapelował też o solidarność z naszymi rodakami na Kresach.

O bazie ofiar zbrodni wołyńskiej – projekcie upamiętniającym ofiary zbrodni ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej opowiedział szerzej dyrektor lubelskiego oddziału IPN Marcin Krzysztofik. Podczas spotkania wykład „Wołyń. Nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary” wygłosił dr Leon Popek, zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

W trakcie zjazdu IPN zaprezentował swoje publikacje na stoisku z wydawnictwami.

 • Jarosław Szarek, prezes IPN podczas XXVII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  Jarosław Szarek, prezes IPN podczas XXVII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Marcin Krzysztofik, dyrektor OIPN Lublin podczas XXVII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  Marcin Krzysztofik, dyrektor OIPN Lublin podczas XXVII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Leon Popek, zastępca dyrektora BUWiM podczas XXVII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  Leon Popek, zastępca dyrektora BUWiM podczas XXVII Światowego Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Marcin Krzysztofik, dyrektor OIPN Lublin przedstawił bazę ofiar zbrodni wołyńskiej prowadzoną przez IPN – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  Marcin Krzysztofik, dyrektor OIPN Lublin przedstawił bazę ofiar zbrodni wołyńskiej prowadzoną przez IPN – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Podczas zjazdu IPN zaprezentował swoje publikacje na stoisku z wydawnictwami – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  Podczas zjazdu IPN zaprezentował swoje publikacje na stoisku z wydawnictwami – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. sk (IPN)
  XXVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra, 4 lipca 2021. Fot. sk (IPN)

Polecamy:

 

do góry