Nawigacja

Aktualności

Informacja o numerze 15 czasopisma „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” (nadsyłanie artykułów do 30 listopada 2021 r.)

Rozpoczynamy nabór tekstów do 15 tomu periodyku poświęconego archiwistyce.

Redakcja „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej” rozpoczęła przyjmowanie tekstów do tomu nr 15. Materiały poświęcone zagadnieniom szeroko pojętej archiwistyki – m.in. w kontekście funkcjonowania pionu archiwalnego Instytutu i charakteru zgromadzonego w nim zasobu – będą przyjmowane do 30 listopada 2021 r. Artykuły, edycje źródeł, recenzje i sprawozdania, a także ewentualne pytania należy kierować do sekretarza redakcji, Pawła Tomasika: mail: pawel.tomasik@ipn.gov.pl, tel. (22) 581 89 38.

Materiały powinny być przygotowane zgodnie z zasadami opracowywania tekstów – stosowne informacje znajdują się na stronie internetowej: https://ipn.gov.pl/par/dla-autorow/79,OBOWIAZKI-AUTOROW.html oraz na wewnętrznej stronie okładek tomów 2–12 dostępnych w formacie PDF na stronie: https://ipn.gov.pl/par/tomy-archiwalne.

*** 

„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” w „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów”, opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 9 lutego 2021 r. otrzymał 40 punktów. Figuruje także w międzynarodowej bazie indeksacyjnej Index Copernicus International – Journals Master List, na liście referencyjnej czasopism ERIH Plus, w bazie abstraktów i cytowań z recenzowanych publikacji SCOPUS, w polskiej bazie cytowań POL-index oraz w bazach bibliograficznych BazHum i CEJSH.

Wewnętrzna struktura pisma oparta jest na stałych działach: „Archiwum”, „Zasób archiwalny”, „Archiwa na świecie”, „Historia”, „Dokumenty”, „Recenzje i omówienia” oraz „Kronika”.

Zobacz też:

Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej

do góry