Nawigacja

Aktualności

Otwarcie IX edycji ogólnopolskiego konkursu IPN „Audycja Historyczna Roku” – zgłoszenia do 15 czerwca 2021

Ogólnopolski konkurs dla reportażystów telewizyjnych i radiowych

  • Otwarcie IX edycji ogólnopolskiego konkursu IPN „Audycja Historyczna Roku”

Instytut Pamięci Narodowej ogłasza IX edycję ogólnopolskiego konkursu Audycja Historyczna Roku, którego celem jest wyróżnianie i promowanie dokumentalnej twórczości radiowej i filmowej, prezentującej najnowszą historię Polski. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 czerwca 2021 r. na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15–637 Białystok z dopiskiem „Konkurs Audycja Historyczna Roku”.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu są dostępne poniżej oraz na stronie ipn.gov.pl w zakładce „Konkursy i nagrody” (https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/konkurs-audycja-history).

Dokumentalne audycje radiowe i filmy będą oceniane w następujących kategoriach:

  1. Wydarzenie – audycje i filmy poświęcone określonemu wydarzeniu lub procesowi historycznemu. W tej kategorii zostanie przyznana Grand Prix Prezesa IPN
  2. Losy – audycje i filmy poświęcone indywidualnym losom bohaterów, uczestników i świadków zdarzeń i procesów historycznych – Nagroda im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
  3. Historia regionalna – audycje i filmy poświęcone historii lokalnej, obejmującej zasięg działania poszczególnych oddziałów Instytutu – Nagroda Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku

Ponadto Jury może przyznać wyróżnienia: za specjalne wartości poznawcze oraz dla produkcji o tematyce związanej z historią poszczególnych regionów kraju. Nagrody mają wymiar pieniężny. Ich wysokość jest ustalana co roku przez Prezesa IPN. Pięcioosobowe Jury konkursu składa się z renomowanych dziennikarzy oraz historyków pracujących w IPN. Do Konkursu można zgłaszać audycje i filmy, które powstały lub były emitowane w rozgłośniach radiowych lub w telewizji nie później niż dwa lata przed 1 stycznia roku kalendarzowego danej edycji Konkursu. Ogłoszenie nominacji w liczbie po pięć w każdej z trzech kategorii nastąpi do dnia 25 października 2021 r. na stronie http://www.ipn.gov.pl, a rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Białymstoku podczas uroczystej gali. O dacie i miejscu gali poinformujemy w późniejszym terminie.

 

do góry