Nawigacja

Aktualności

„Przystanki Historia” na Wschodzie

„Przystanki Historia” za granicą są czymś więcej niż tylko miejscem spotkań. To punkty na mapie świata, gdzie Polacy mogą się spotkać i poczuć wspólną historię, wartości i więź z Ojczyzną. Pierwszy „Przystanek Historia” powstał w Wilnie.

  • Zagraniczne Przystanki Historia
    Zagraniczne Przystanki Historia

W zagranicznych „Przystankach Historia” nasi edukatorzy, naukowcy i archiwiści przedstawiają podczas warsztatów, wykładów, zajęć i spotkań najnowsze ustalenia i najważniejsze działania IPN. Edukatorzy poprzez nowoczesne metody nauczania i atrakcyjne materiały edukacyjne prowadzą zajęcia dla dzieci w polskich placówkach, a także szkolą nauczycieli. Naukowcy IPN podczas spotkań i wykładów przedstawiają swój dorobek badawczy. Dzięki kontaktom z Polonią i lokalną społecznością udaje się pozyskać do „Archiwum pełnego pamięci” bezcenne pamiątki po polskich emigrantach.

Obecnie aktywnie „Przystanki Historia” działają w: Wilnie, Dyneburgu, Grodnie, Żytomierzu, Lwowie, na Zaolziu, Brukseli, Londynie, Chicago i Nowym Jorku. W wersji online odbywają się spotkania w Niemczech i Irlandii.

„Przystanki Historia” na Wschodzie

  • Białoruś – Grodno

Polacy są drugą po Rosjanach pod względem liczebności mniejszością narodową na Białorusi, liczącą według białoruskiego spisu powszechnego ok. 295 tysięcy mieszkańców Republiki Białorusi. Najwięcej Polaków mieszka  w obwodzie grodzieńskim, gdzie stanowią ponad 20 proc. W 2017 r. prezes IPN dr Jarosław Szarek zainaugurował w Grodnie „Przystanek Historia”, którego opiekunem i koordynatorem jest Oddział IPN w Białymstoku.

więcej

  • Ukraina – Lwów, Żytomierz

Na terenie Ukrainy mieszka według różnych oficjalnych danych od ponad 144 do 900 tys. Polaków. Nieoficjalnie liczba Polaków na Ukrainie szacowana jest nawet na 2 miliony. „Przystankiem Historia” na Ukrainie opiekują się oddziały IPN w Rzeszowie i Lublinie.

więcej

  • Litwa – Wilno

Polska mniejszość narodowa obecnie na Litwie liczy ok. 160 tysięcy i stanowi 5,6 proc. ludności kraju. Polacy mieszają głównie w Wilnie oraz w zwartym osadnictwie w rejonach wileńskim, solecznickim, święciańskim i trockim. Wspólna historia i liczna obecność Polaków spowodowały, iż to właśnie w Wilnie IPN otworzył pierwszy „Przystanek Historia”. Jego opiekunem i koordynatorem jest Oddział IPN w Białymstoku.

więcej

  • Łotwa – Dyneburg

Dyneburg (Daugavpils) – łotewskie miasto nad Dźwiną – od setek lat związane jest z historią Polski. Do dziś Polacy stanowią ok. 16% populacji miasta. To tu na świat przyszedł bohaterski obrońca Wizny Władysław Raginis. To tu urodził się świadek Zbrodni Katyńskiej Stanisław Swianiewicz, autor nieocenionej książki W cieniu Katynia. To tu do dziś jednym z największych bohaterów miasta jest Edward Śmigły-Rydz, który w 1920 roku wyrwał je z rąk bolszewików. Dlatego w mieście, które wydało na świat wielu także innych bohaterów polskiej historii, Instytut Pamięci Narodowej postanowił otworzyć kolejny „Przystanek Historia”, który tę historię przybliży.

więcej

do góry