Nawigacja

Aktualności

Seminaria z historii najnowszej: prof. Jerzy Eisler „Filmowe spojrzenie na historię Polski XX wieku” – 9 czerwca 2021

Zapraszamy na nowy cykl comiesięcznych seminariów z udziałem wybitnych naukowców z zakresu historii i nauk społecznych.

Biuro Badań Historycznych IPN zaprasza do udziału w seminariach poświęconych najważniejszym zagadnieniom historii najnowszej. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni kierownicy projektów badawczych, autorzy głośnych studiów i monografii oraz uczestnicy najważniejszych debat naukowych.

Spotkania prowadzi prof. dr hab. Marek Wierzbicki, p.o. dyrektora Biura Badań Historycznych IPN.

Seminaria dostępne są w formie streamingu w każdą drugą środę miesiąca o godzinie 12.00 na kanale IPNtv Konferencje.

 

PLAN SEMINARIÓW Z HISTORII NAJNOWSZEJ

  • 10 marca – prof. Eugeniusz Cezary Król: Polska i Polacy w optyce Adolfa Hitlera

Prof. Król jest historykiem, politologiem i niemcoznawcą, m.in. tłumaczem i edytorem polskiego wyboru Dzienników Josepha Goebbelsa, jak również redaktorem naukowym i tłumaczem polskiego wydania krytycznego Mein Kampf Adolfa Hitlera.

  • 14 kwietnia – prof. Marek Kornat: Józef Beck – nowe spojrzenie

Prof. Kornat jest historykiem, sowietologiem, badaczem systemów totalitarnych, autorem studiów na temat polityki zagranicznej Polski, polskiej dyplomacji, m.in. książki Wacław Grzybowski. Ambasador w Moskwie 1936-1939. Biografia polityczna.

  • 12 maja – prof. Piotr T. Kwiatkowski: Wielka i mała historia w perspektywie socjologicznej

Prof. Kwiatkowski jest socjologiem, badaczem pamięci zbiorowej przeszłości, kierownikiem projektów badawczych m.in.: II wojna światowa w pamięci zbiorowej współczesnego społeczeństwa polskiego dla Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz  Niepodległa ’18 dla Narodowego Centrum Kultury.

 

 

  • 9 czerwca – prof. Jerzy Eisler:  Filmowe spojrzenie na historię Polski XX wieku. Film fabularny jako źródło historyczne

Prof. Eisler jest historykiem, w swoich badaniach skupia się przede wszystkim na najnowszej historii Polski. Wybitny znawca dziejów PRL, autor m.in. syntezy historii Polski Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna PRL.

 

do góry