Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Wizyta Ambasadora Luksemburga w Archiwum IPN – 3 marca 2021

  • Zastępca dyrektora AIPN Mariusz Kwaśniak (L), Ambasador Luksemburga Paul Schmit (C) i wiceprezes IPN Jan Baster (P) w Archiwum IPN – 3 marca 2021. Fot. IPN
    Zastępca dyrektora AIPN Mariusz Kwaśniak (L), Ambasador Luksemburga Paul Schmit (C) i wiceprezes IPN Jan Baster (P) w Archiwum IPN – 3 marca 2021. Fot. IPN
  • Ambasador Luksemburga Paul Schmit (L) i wiceprezes IPN Jan Baster (P) w Archiwum IPN – 3 marca 2021. Fot. IPN
    Ambasador Luksemburga Paul Schmit (L) i wiceprezes IPN Jan Baster (P) w Archiwum IPN – 3 marca 2021. Fot. IPN

3 marca zastępca prezesa IPN Jan Baster spotkał się z Ambasadorem Wielkiego Księstwa Luksemburg, Jego Ekscelencją Paulem Schmitem w Archiwum IPN. Po archiwum oprowadzał gości zastępca dyrektora Archiwum Mariusz Kwaśniak.

Celem wizyty było zapoznanie Ambasadora z działalnością pionu archiwalnego IPN, stanowiącego, według słów śp. Janusza Kurtyki, serce Instytutu. Ambasador pytał o zasób archiwalny, a w szczególności zasady dostępu do akt oraz zbiór zastrzeżony. Interesowała go również kwestia digitalizacji zasobów i stopień jej zaawansowania. Całość zasobu zgromadzonego w centrali IPN i jednostkach terenowych w Polsce to ponad 90 km, w tym 40 mln unikatowych fotografii.

Ambasador Schmit zwiedził pracownię konserwacji, gdzie między innymi, miał okazję zapoznać się z oryginałem Raportu Jurgena Stroopa z likwidacji Dzielnicy Żydowskiej w Warszawie. Kierownik pracowni zaznaczyła, że z trzech kopii raportu, egzemplarz będący w posiadaniu IPN wyróżnia się oryginalną oprawą oraz unikatowymi zdjęciami. W 2017  roku dokument został wpisany na listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Ponadto pracownicy Archiwum zaprezentowali kopię mapy Układu Warszawskiego „Plan operacji zaczepnej Frontu Zachodniego” oraz opowiedzieli o działalności Centrum Informacji o Ofiarach Drugiej Wojny Światowej.  Przygotowali też oryginały dokumentów z zasobu IPN, między innymi dotyczących losów obywateli Luksemburga w czasie drugiej wojny światowej.

Na zakończenie wizyty Ambasador obejrzał kolekcję przekazaną przez Związek Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Są to nie tylko cenne dokumenty  i roczniki najstarszej polskiej gazety w USA „Dziennika Związkowego”, ale także np. mundury ochotników – przedstawicieli polskiej społeczności w USA, którzy podczas I wojny i w następnych latach licznie walczyli o wolną Polskę. Na bazie kolekcji planowana jest wystawa, mająca na celu ukazanie tego mało znanego fragmentu historii Polski i Polaków szerszej publiczności.

Dyrektor Kwaśniak podkreślał, iż dzięki bardzo dobrej współpracy archiwalnej (ostatnio między innymi z Ukrainą, skąd udało się IPN pozyskać wiele cennym materiałów dotyczących losów Polaków na Wschodzie) a także projektowi „Archiwum Pełne Pamięci” skierowanemu głównie do posiadaczy archiwów i pamiątek rodzinnych, można ocalić wiele ciekawych, nieraz bezcennych dokumentów i artefaktów.

do góry