Nawigacja

Aktualności

Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN – poszukiwania na terenie więzienia „Toledo” na warszawskiej Pradze

Do najważniejszych działań Biura Poszukiwań i Identyfikacji w 2020 roku należą prace poszukiwawcze na terenie dawnego Więzienia Karno-Śledczego Warszawa III „Toledo” (dziś ul. Namysłowska, Praga-Północ, Warszawa). 

Prowadzone przez BPiI IPN analizy dokumentów archiwalnych i relacji świadków (w tym byłych więźniów), badania fotografii lotniczych, planów i map geodezyjnych oraz wyniki wizji lokalnej wskazały, iż na terenie dawnego (dziś nieistniejącego) Więzienia Karno-Śledczego Warszawa III, istnieje niewielki – wciąż niezabudowany – obszar, który mógł być wykorzystywany w latach terroru stalinowskiego jako miejsce egzekucji i pochówków osadzonych tam więźniów. 

W czerwcu 2020 r. we wspomnianym miejscu prowadzone były prace budowlane (utwardzanie parkingu). Biuro zwróciło się do inwestora z prośbą o wyrażenie zgody na objęcie obserwacją miejsca prac, aby nie doszło do przypadkowego utracenia lub uszkodzenia szczątków, które mogłyby być w tym miejscu pogrzebane. Zostały odkryte wówczas szczątki trzech osób. W związku z dokonanym odkryciem, we wrześniu i październiku 2020 r., po uzyskaniu odpowiednich zgód i zezwoleń, zespół Biura przeprowadził badania archeologiczne na tym obszarze. W trakcie prac przebadano obszar o łącznej powierzchni około 510 m.kw. Efektem prac było odnalezienie szczątków 15 osób, pogrzebanych w pojedynczych oraz zbiorowych jamach grobowych. Sposób pogrzebania ciał oraz ich ułożenie (zwłoki wrzucono bezpośrednio do ziemi, bez trumny) jest charakterystyczny dla tajnych pochówków ofiar reżimu komunistycznego. Przy niektórych szczątkach odnaleziono elementy polskiego umundurowania. 

Odnalezione szczątki potwierdzają wcześniejsze relacje świadków o przeprowadzanych w tym miejscu egzekucjach i tajnych pochówkach. Zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN podjął działania zmierzające do ustalenia tożsamości odnalezionych osób. Prace poszukiwawcze na terenie dawnego więzienia „Toledo” będą kontynuowane w przyszłym roku. 

 

 • Prace poszukiwawcze na terenie dawnego Więzienia Karno-Śledczego Warszawa III „Toledo” (dziś ul. Namysłowska, Praga-Północ, Warszawa) w 2020 roku. Fot. IPN
  Prace poszukiwawcze na terenie dawnego Więzienia Karno-Śledczego Warszawa III „Toledo” (dziś ul. Namysłowska, Praga-Północ, Warszawa) w 2020 roku. Fot. IPN
 • Prace poszukiwawcze na terenie dawnego Więzienia Karno-Śledczego Warszawa III „Toledo” (dziś ul. Namysłowska, Praga-Północ, Warszawa) w 2020 roku. Fot. IPN
  Prace poszukiwawcze na terenie dawnego Więzienia Karno-Śledczego Warszawa III „Toledo” (dziś ul. Namysłowska, Praga-Północ, Warszawa) w 2020 roku. Fot. IPN
 • Prace poszukiwawcze na terenie dawnego Więzienia Karno-Śledczego Warszawa III „Toledo” (dziś ul. Namysłowska, Praga-Północ, Warszawa) w 2020 roku. Fot. IPN
  Prace poszukiwawcze na terenie dawnego Więzienia Karno-Śledczego Warszawa III „Toledo” (dziś ul. Namysłowska, Praga-Północ, Warszawa) w 2020 roku. Fot. IPN
 • Prace poszukiwawcze na terenie dawnego Więzienia Karno-Śledczego Warszawa III „Toledo” (dziś ul. Namysłowska, Praga-Północ, Warszawa) w 2020 roku. Fot. IPN
  Prace poszukiwawcze na terenie dawnego Więzienia Karno-Śledczego Warszawa III „Toledo” (dziś ul. Namysłowska, Praga-Północ, Warszawa) w 2020 roku. Fot. IPN
 • Prace poszukiwawcze na terenie dawnego Więzienia Karno-Śledczego Warszawa III „Toledo” (dziś ul. Namysłowska, Praga-Północ, Warszawa) w 2020 roku. Fot. IPN
  Prace poszukiwawcze na terenie dawnego Więzienia Karno-Śledczego Warszawa III „Toledo” (dziś ul. Namysłowska, Praga-Północ, Warszawa) w 2020 roku. Fot. IPN
 • Prace poszukiwawcze na terenie dawnego Więzienia Karno-Śledczego Warszawa III „Toledo” (dziś ul. Namysłowska, Praga-Północ, Warszawa) w 2020 roku. Fot. IPN
  Prace poszukiwawcze na terenie dawnego Więzienia Karno-Śledczego Warszawa III „Toledo” (dziś ul. Namysłowska, Praga-Północ, Warszawa) w 2020 roku. Fot. IPN

 

Z pracami Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN można się zapoznać na portalu poszukiwania.ipn.gov.pl

Misją Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN jest dążenie do odnalezienia i identyfikacji wszystkich ofiar systemów totalitarnych i czystek etnicznych oraz przywrócenie ich rodzinom i Polsce. W zespole  pracują antropolodzy, archiwiści, archeolodzy, historycy, genetycy i wielu innych specjalistów z różnych dziedzin. Do tej pory pracownicy Biura przebadali ponad 250 lokalizacji (głównie terenów cmentarnych i leśnych, ale także dawne siedziby Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego). Prace poszukiwawcze są prowadzone również poza granicami Polski: na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Gruzji i w Niemczech. W wyniku tych działań odnaleziono szczątki ponad 1500 osób, z których ok. 10 proc. zostało już zidentyfikowanych. Na zakończenie 2020 r. pragniemy przedstawić wyniki prac prowadzonych na warszawskiej Pradze-Północ.

do góry