Nawigacja

Aktualności

39. rocznica ogłoszenia stanu wojennego – inicjatywy IPN

13 grudnia 2020 przypada 39. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Wprowadzony niezgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny, zaowocował internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych. Blisko 100 osób straciło życie. Instytut Pamięci Narodowej, jak co roku, podjął działania mające na celu upamiętnienie ofiar i upowszechnianie wiedzy o stanie wojennym. Zostały przygotowane liczne audycje, wykłady, wystawy i akcje medialne. Z powodu pandemii COVID-19 większość z nich jest dostępna za pośrednictwem Internetu. Zachęcamy do włączenia się  w inicjatywy IPN.

Polecamy portal IPN polskiemiesiące.ipn.gov.pl/grudzień1981

CENTRALA, WARSZAWA

IPN BIAŁYSTOK

 • złożenie kwiatów przed pomnikami związanymi z upamiętnieniem ofiar stanu wojennego: 
  - tablica upamiętniająca ofiary stanu wojennego przy ul. Lipowej 20 w Białymstoku 
  - Areszt Śledczy w Białymstoku ul. Kopernika – w miejscu przetrzymywania internowanych
  - pomnik ks. Jerzego Popiełuszki w Suwałkach
  - Dąb Wolności w Suwałkach
  - tablica pamiątkowa w katedrze pw. św. Michała Archanioła w Łomży

 • złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie ofiary stanu wojennego z województwa białostockiego – Zbigniewa Simoniuka, przedstawienie jego sylwetki na portalach społecznościowych Oddziału IPN w Białymstoku
 • trzy rocznicowe bilbordy w przestrzeni miejskiej Białegostoku (ul. Mikołaja Kopernika/Wiejska, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Hugo Kołłątaja)
 • infografika przedstawiająca prawne aspekty nielegalnego wprowadzenia stanu wojennego w Polsce na portalach społecznościowych Oddziału IPN w Białymstoku
 • artykuły o wprowadzeniu stanu wojennego w diecezji łomżyńskiej do wkładki „Głos Katolicki” tygodnika „Idziemy”

DELEGATURA IPN W OLSZTYNIE

IPN GDAŃSK

DELEGATURA IPN W BYDGOSZCZY

 • audycja radiowa na temat stanu wojennego w Radio PiK „Dzieje naszego regionu"  – dr Przemysław Wójtowicz
 • akcja medialna przy współpracy z TVP 3 Bydgoszcz – emisja spotu na temat stanu wojennego
 • 13 grudnia 2020, Bydgoszcz – delegacja IPN Gdańsk złożyła kwiaty pod tablicą internowanych w więzieniu Potulice. W kościele oo. jezuitów odprawiona została także Msza św. w intencji ofiar stanu wojennego. W obu wydarzeniach wzięli udział działacze Stowarzyszenia Represjonowanych, a także naczelnik Delegatury IPN Bydgoszcz

IPN KATOWICE

IPN KRAKÓW

DELEGATURA IPN W KIELCACH

IPN LUBLIN

IPN ŁÓDŹ

 • 13 grudnia 2020 – udział w uroczystościach organizowanych przez Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”. Udział we mszy świętej w intencji ofiar stanu wojennego w kościele ojców jezuitów pod wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi. Następnie złożenie kwiatów na symbolicznym grobie bł. ks Jerzego Popiełuszki oraz przy „Pomniku - Krzyżu" znajdującym się przed kościołem Podwyższenia Świętego Krzyża.​
 • 13 grudnia 2020 – udział w debacie na temat stanu wojennego na antenie Radia Łódź

IPN POZNAŃ

IPN RZESZÓW

 • wspólna akcja Oddziału IPN w Rzeszowie z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie polegająca na przesłaniu wszystkim uczestnikom Kongresu Osób Represjonowanych, Działaczy Solidarności i Kombatantów ( w tym roku ze względów na stan epidemii nie odbędzie się w dotychczasowej formie) materiałów edukacyjnych, filmów oraz listów z podziękowaniem za walkę o wolność i suwerenność Ojczyzny oraz za wkład wniesiony w staniu na straży pamięci o tamtych wydarzeniach
 • 8 grudnia 2020 – wystąpienie dr. Marcina Bukały z OBBH pt. „Stan wojenny w Polsce południowo-wschodniej w kolejną rocznicę jego wprowadzenia” w audycji „Wiek Niepodległości” w Katolickim Radiu Via godz. 19.40, powtórka programu 13 grudnia 2020 r. o godz. 17.00.
 • 9 grudnia 2020  wykład online „Stan wojenny 1981” wygłosi Maciej Rędziniak z OBEN dla Centrum Polonijnego Uniwersytetu Rzeszowskiego o godz. 11.00
 • 13 grudnia 2020 – udział dr. Dariusza Iwaneczki, dyrektora IPN Oddział w Rzeszowie i dr Marcina Bukały z OBBH w debacie z opozycjonistami i młodzieżą szkół średnich pt. Idea „Solidarności” na Podkarpaciu. Transmisja w Polskim Radiu Rzeszów o godz. 20.00
 • 13 grudnia 2020, Rzeszów – delegacja Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, jak co roku, wzięła udział w uroczystej mszy świętej za Ojczyznę i ofiary stanu wojennego w kościele farnym oraz złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod krzyżem misyjnym
 • 7 grudnia 2020 – 4 stycznia 2021 – prezentacja wystawy „Stan wojenny” przygotowanej przez rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Zakładzie Karnym w Łupkowie.
  Na panelach prezentowane są fotografie, ulotki, afisze, plakaty i „bibuła” z tamtych czasów. Ukazana została sytuacja osób internowanych w Załężu, Uhercach i Nowym Łupkowie, w Nisku i Gołdapi (gdzie umieszczano kobiety). Przedstawiono funkcjonowanie podziemnych struktur „Solidarności”, także w środowiskach rolniczych, oraz formy ich działalności – przede wszystkim organizowanie strajków w zakładach pracy, manifestacji z okazji ważnych rocznic narodowych, nielegalną działalność wydawniczą i kolportażową, o której na wystawie przypomniano dzięki podziemnym pismom i ulotkom. Warto zwrócić uwagę na zdjęcia wykonane 31 sierpnia 1982 r. w Rzeszowie i Stalowej Woli, podczas największych manifestacji, jakie miały miejsce w naszym regionie w okresie stanu wojennego.
 • korespondencja Instytutu Pamięci Narodowej 13 grudnia 2020 opatrzona okolicznościową pieczęcią „Zapal Światło Wolności”.

IPN SZCZECIN

IPN WROCŁAW

 DELEGATURA IPN W OPOLU

 

do góry